ราคาและการจัดซื้อ
1,093 มีอยู่ในสต็อค
สามารถจัดส่งได้ทันที สต็อกโรงงาน : 2,912
 

จำนวน

เพิ่มไปยังรายการ

ราคาทั้งหมดอยู่ใน THB
แจกแจงราคา ราคาต่อหน่วย ราคารวม
1 112.75000 ฿112.75
10 105.67700 ฿1,056.77
25 93.94120 ฿2,348.53
40 89.24650 ฿3,569.86
80 84.54838 ฿6,763.87
230 75.15448 ฿17,285.53
440 70.45805 ฿31,001.54
1,200 65.76035 ฿78,912.42

ส่ง คำขอใบเสนอราคา ในปริมาณมากกว่าที่แสดงอยู่

หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key Z2605-ND
คัดลอก  
ผู้ผลิต

Omron Automation and Safety

คัดลอก  
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต P2R-08P
คัดลอก  
คำอธิบาย RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE
คัดลอก  
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต 20 สัปดาห์
คำอธิบายโดยละเอียด

รีเลย์ ซ็อกเก็ต ทรูโฮล

คัดลอก  
อ้างอิงลูกค้า
เอกสารและสื่อ
เอกสารข้อมูล G2R-x-S Series
CAD โมเดลสำหรับการผลิต P2R-08A.x_t
P2R-08A.stp
P2R-08A.sldprt
ข้อมูลแบบ HTML G2R-x-S Series
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ประเภท คำอธิบาย เลือกทั้งหมด
หมวดหมู่
ผู้ผลิต Omron Automation and Safety
ชุด G2RS
บรรจุภัณฑ์ ถาด 
สถานะชิ้นส่วน ทำงาน
ประเภท ซ็อกเก็ต
จำนวนของตำแหน่ง 8
ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล
รูปแบบส่วนปลาย PC ขา
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง G2R-2-S รีเลย์
คุณสมบัติ -
 
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
สถานะ RoHS เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) 1 (ไม่จำกัด)
สำหรับใช้กับ ดูเพิ่มเติม

G2R-2-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿346.39000 รายละเอียด

G2R-2-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V

Omron Automation and Safety

฿346.39000 รายละเอียด

G2R-2-SN DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿616.25000 รายละเอียด

G2R-2-SD DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V

Omron Automation and Safety

฿451.35000 รายละเอียด

G2R-2-SND DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿656.88000 รายละเอียด

G2R-2-SD DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿451.35000 รายละเอียด
คุณอาจสนใจ

P2R-087P

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

฿194.36000 รายละเอียด

G2R-2-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿346.39000 รายละเอียด

P2R-05P

RELAY SOCKET 5 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

฿106.32000 รายละเอียด

PT08-0

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

฿122.57000 รายละเอียด

G2R-2-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V

Omron Automation and Safety

฿346.39000 รายละเอียด

G2R-2-SN DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

฿616.25000 รายละเอียด
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 10
ชื่ออื่น P2R-08P-ND
P2R08P
Z2605