ผลลัพธ์: 4,011,238
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์พาสซีฟ

RF/IF และ RFID

 - 118 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

 - 2667 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวต้านทาน

 - 3635 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเก็บประจุ

 - 3592 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

 - 1049 ผลิตภัณฑ์ใหม่

พัดลม, การจัดการความร้อน

 - 344 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฟิลเตอร์

 - 602 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ

 - 28 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

 - 15 ผลิตภัณฑ์ใหม่

03:25:09 10/25/2021