ผลลัพธ์: 4,010,234
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์พาสซีฟ

RF/IF และ RFID

 - 118 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

 - 2744 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 14 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวต้านทาน

 - 4120 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเก็บประจุ

 - 3881 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

 - 1386 ผลิตภัณฑ์ใหม่

พัดลม, การจัดการความร้อน

 - 387 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฟิลเตอร์

 - 712 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 13 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ

 - 25 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

 - 11 ผลิตภัณฑ์ใหม่

21:30:57 10/17/2021