ผลลัพธ์: 1,731,901
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 4448 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

 - 65 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 7 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 17 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 113 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 51 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 590 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 5579 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 4355 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 2888 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 51 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 825 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 266 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 81 ผลิตภัณฑ์ใหม่

21:31:38 10/17/2021