THB | USD
ผลลัพธ์: 1,731,801
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 3444 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 32 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 23 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 80 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 60 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 740 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 3946 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 4333 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1394 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 66 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 1576 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 132 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 312 ผลิตภัณฑ์ใหม่

10:38:28 4/18/2021