ผลลัพธ์: 1,727,104
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 1182 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

 - 61 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 31 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 68 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 36 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 676 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 4950 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 4723 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1815 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 134 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 991 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 214 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 214 ผลิตภัณฑ์ใหม่

05:53:40 8/3/2021