THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ > ที่ใส่แบตเตอรี่, คลิป, หน้าสัมผัส

ที่ใส่แบตเตอรี่, คลิป, หน้าสัมผัส

ผลลัพธ์: 1,804
1,804 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น
ล้างข้อมูล
รูปแบบ
ล้างข้อมูล
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่
ล้างข้อมูล
จำนวนของเซลล์
ล้างข้อมูล
ซีรี่ส์ของแบตเตอรี่
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
รูปแบบส่วนปลาย
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
ความสูงเหนือบอร์ด
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
1,804 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/73
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น รูปแบบ ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ จำนวนของเซลล์ ซีรี่ส์ของแบตเตอรี่ ประเภทการติดตั้ง รูปแบบส่วนปลาย คุณสมบัติ ความสูงเหนือบอร์ด อุณหภูมิในการทำงาน
   
211 Datasheet 211 - Keystone Electronics 36-211-ND 211 Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTIPLE 83,994 - ทันที
213,000 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 83,994
฿3.60000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) สปริงหน้าสัมผัส (คอยล์) หลาย
-
-
กำหนดเอง
-
-
-
-
5223 Datasheet 5223 - Keystone Electronics 36-5223-ND 5223 Keystone Electronics BATT CNTCT SOLID MULTI SLDR LUG 205,841 - ทันที มีสินค้า: 205,841 ฿4.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย
-
-
กำหนดเอง ที่ยึดบัดกรี
-
-
-
5226 Datasheet 5226 - Keystone Electronics 36-5226-ND 5226 Keystone Electronics BATT CNTCT SOLID MULTI SLDR LUG 66,846 - ทันที มีสินค้า: 66,846 ฿4.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย
-
-
กำหนดเอง ที่ยึดบัดกรี
-
-
-
112TR Datasheet 112TR - Keystone Electronics 36-112TR-ND 112TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 270,000 - ทันที
760,000 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 270,000
฿4.95725 5,000 น้อยที่สุด: 5,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.041" (1.05mm)
-
112TR Datasheet 112TR - Keystone Electronics 36-112CT-ND 112TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 277,573 - ทันที
760,242 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 277,573
฿12.12000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.041" (1.05mm)
-
112TR Datasheet 112TR - Keystone Electronics 36-112DKR-ND 112TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 277,573 - ทันที
760,242 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 277,573
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.041" (1.05mm)
-
1017-1 Datasheet 1017-1 - Keystone Electronics 36-1017-1-ND 1017-1 Keystone Electronics BATT CONTACT SPRING MULTI PC PIN 54,429 - ทันที มีสินค้า: 54,429 ฿5.57000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ทรูโฮล PC ขา
-
0.545" (13.84mm) -50°C ~ 145°C
120TR Datasheet 120TR - Keystone Electronics 36-120TR-ND 120TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 222,000 - ทันที มีสินค้า: 222,000 ฿5.94142 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.070" (1.78mm)
-
120TR Datasheet 120TR - Keystone Electronics 36-120CT-ND 120TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 224,002 - ทันที
1,503 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 224,002
฿11.47000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.070" (1.78mm)
-
120TR Datasheet 120TR - Keystone Electronics 36-120DKR-ND 120TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 224,002 - ทันที
1,503 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 224,002
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.070" (1.78mm)
-
110TR Datasheet 110TR - Keystone Electronics 36-110TR-ND 110TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 152,000 - ทันที
2,366,000 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 152,000
฿6.53926 2,000 น้อยที่สุด: 2,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.125" (3.17mm)
-
110TR Datasheet 110TR - Keystone Electronics 36-110CT-ND 110TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 153,733 - ทันที
2,366,268 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 153,733
฿11.47000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.125" (3.17mm)
-
110TR Datasheet 110TR - Keystone Electronics 36-110DKR-ND 110TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SPRING MULTI SMD 153,733 - ทันที
2,366,268 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 153,733
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.125" (3.17mm)
-
238 Datasheet 238 - Keystone Electronics 36-238-ND 238 Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTIPLE 47,083 - ทันที มีสินค้า: 47,083 ฿6.55000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย
-
-
กำหนดเอง
-
-
-
-
122TR Datasheet 122TR - Keystone Electronics 36-122TR-ND 122TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 89,000 - ทันที
201,000 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 89,000
฿6.78241 1,000 น้อยที่สุด: 1,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.213" (5.40mm)
-
122TR Datasheet 122TR - Keystone Electronics 36-122CT-ND 122TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 89,483 - ทันที
201,698 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 89,483
฿12.12000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.213" (5.40mm)
-
122TR Datasheet 122TR - Keystone Electronics 36-122DKR-ND 122TR Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTI SMD 89,483 - ทันที
201,698 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 89,483
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย 1
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.213" (5.40mm)
-
228 Datasheet 228 - Keystone Electronics 36-228-ND 228 Keystone Electronics BATTERY CONTACT SOLID MULTIPLE 77,467 - ทันที มีสินค้า: 77,467 ฿7.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) หน้าสัมผัสแบบแข็ง (บวก) หลาย
-
-
กำหนดเอง
-
-
-
-
590 Datasheet 590 - Keystone Electronics 36-590-ND 590 Keystone Electronics BATT CONTACT SPRING MULTI PC PIN 55,006 - ทันที มีสินค้า: 55,006 ฿7.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) สปริงหน้าสัมผัส (แหนบ) หลาย
-
-
PCB, ทรูโฮล PC ขา
-
0.450" (11.43mm)
-
5201 Datasheet 5201 - Keystone Electronics 36-5201-ND 5201 Keystone Electronics BATT CNTCT SPRING MULTI SLDR LUG 138,281 - ทันที มีสินค้า: 138,281 ฿8.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) สปริงหน้าสัมผัส (คอยล์) หลาย
-
-
กำหนดเอง ที่ยึดบัดกรี
-
-
-
3034TR Datasheet 3034TR - Keystone Electronics 36-3034TR-ND 3034TR Keystone Electronics BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD 101,000 - ทันที
154,500 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 101,000
฿8.35570 500 น้อยที่สุด: 500 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, รีเทนเนอร์ ตัวยึด เหรียญ, 20.0mm 1 2020, 2025, 2032 PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.160" (4.06mm)
-
3034TR Datasheet 3034TR - Keystone Electronics 36-3034CT-ND 3034TR Keystone Electronics BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD 101,105 - ทันที
154,683 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 101,105
฿13.76000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, รีเทนเนอร์ ตัวยึด เหรียญ, 20.0mm 1 2020, 2025, 2032 PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.160" (4.06mm)
-
3034TR Datasheet 3034TR - Keystone Electronics 36-3034DKR-ND 3034TR Keystone Electronics BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD 101,105 - ทันที
154,683 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 101,105
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, รีเทนเนอร์ ตัวยึด เหรียญ, 20.0mm 1 2020, 2025, 2032 PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.160" (4.06mm)
-
5204 Datasheet 5204 - Keystone Electronics 36-5204-ND 5204 Keystone Electronics BATT CNTCT SPRING MULTI SLDR LUG 0 มีสินค้า: 0
เวลาจัดส่งมาตรฐาน 6 สัปดาห์
฿8.85000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ทรงกระบอก, หน้าสัมผัส (เดี่ยว) สปริงหน้าสัมผัส (คอยล์) หลาย
-
-
กำหนดเอง ที่ยึดบัดกรี
-
-
-
2991TR Datasheet 2991TR - Keystone Electronics 36-2991TR-ND 2991TR Keystone Electronics COIN CELL PC NEG BOTTOM CONTACT 33,000 - ทันที มีสินค้า: 33,000 ฿9.23830 1,500 น้อยที่สุด: 1,500 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ถ่านกระดุม, หน้าสัมผัส
-
-
-
-
PCB, ติดบนพื้นผิว SMD (SMT) แท็บ
-
0.016" (0.41mm)
-
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/73
|< < 1 2 3 4 5 >|

01:04:09 7/31/2564