THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ชุดสายเคเบิล > โคแอกเชียลเคเบิล (RF)

โคแอกเชียลเคเบิล (RF)

ผลลัพธ์: 11,569
11,569 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
รูปแบบ
ล้างข้อมูล
คอนเนคเตอร์ที่ 1
ล้างข้อมูล
คอนเนคเตอร์ที่ 2
ล้างข้อมูล
ชนิดของหน้าสัมผัสแรก
ล้างข้อมูล
ชนิดของหน้าสัมผัสที่สอง
ล้างข้อมูล
ความยาว
ล้างข้อมูล
ประเภทสายเคเบิล
ล้างข้อมูล
ความต้านทานของสายเคเบิล
ล้างข้อมูล
ความต้านทานของคอนเน็กเตอร์
ล้างข้อมูล
ความต้านทานโดยรวม
ล้างข้อมูล
ความถี่ - สูงสุด

ล้างข้อมูล
สี
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
11,569 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/463
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน รูปแบบ คอนเนคเตอร์ที่ 1 คอนเนคเตอร์ที่ 2 ชนิดของหน้าสัมผัสแรก ชนิดของหน้าสัมผัสที่สอง ความยาว ประเภทสายเคเบิล ความต้านทานของสายเคเบิล ความต้านทานของคอนเน็กเตอร์ ความต้านทานโดยรวม ความถี่ - สูงสุด สี คุณสมบัติ อุณหภูมิในการทำงาน
   
CAB.011 Datasheet CAB.011 - Taoglas Limited 931-1098-ND CAB.011 CBL ASSY SMA-MHF1 3.740" 3,321 - ทันที มีสินค้า: 3,321 ฿91.05000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC), IPEX MHF1 ไปยัง SMA SMA แจ็ค U.FL (UMCC), IPEX ปลั๊ก, มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.740" (95.00mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีดำ ชิลด์
-
CAB.618C Datasheet CAB.618C - Taoglas Limited 931-CAB.618C-ND CAB.618C CBL ASSY SMA-MHF1 7.874" 2,314 - ทันที มีสินค้า: 2,314 ฿150.29000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC), IPEX MHF1 ไปยัง SMA SMA แจ็ค U.FL (UMCC), ปลั๊ก IPEX MHF1, มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 7.874" (200.00mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
JF1R6-CR3-4I Datasheet JF1R6-CR3-4I - Digi JF1R6-CR3-4I-ND JF1R6-CR3-4I CBL ASSY RP-SMA-UMCC RG178 4" 8,494 - ทันที มีสินค้า: 8,494 ฿154.34000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 4.000" (101.60mm) RG-178 50 Ohms
-
50 Ohms
-
ทองแดง ชิลด์
-
CAB.A02 Datasheet CAB.A02 - Taoglas Limited 931-1100-ND CAB.A02 CBL ASSY SMA-MHF3 3.740" 1,089 - ทันที มีสินค้า: 1,089 ฿161.51000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน SMA ไปยัง W.FL, IPEX MHF3 SMA แจ็ค W.FL, ปลั๊ก IPEX MHF3, มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.740" (95.00mm) 0.81mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา
-
-
CAB.628 Datasheet CAB.628 - Taoglas Limited 931-1219-ND CAB.628 CBL ASSY RPSMA-MHF1 3.740" 293 - ทันที มีสินค้า: 293 ฿162.76000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC), IPEX MHF1 ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA U.FL (UMCC), ปลั๊ก IPEX MHF1, มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 3.740" (95.00mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
CAB.721 Datasheet CAB.721 - Taoglas Limited 931-1189-ND CAB.721 CBL ASSY SMA-U.FL 3.937" 5,444 - ทันที มีสินค้า: 5,444 ฿183.96000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.937" (100.00mm) 1.32mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
CAB.719 Datasheet CAB.719 - Taoglas Limited 931-1187-ND CAB.719 CBL ASSY SMA-U.FL 3.937" 140 - ทันที มีสินค้า: 140 ฿183.96000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.937" (100.00mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
CAB.718 Datasheet CAB.718 - Taoglas Limited 931-1186-ND CAB.718 CBL ASSY SMA-U.FL 7.874" 4,075 - ทันที มีสินค้า: 4,075 ฿190.82000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 7.874" (200.00mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
CAB.720 Datasheet CAB.720 - Taoglas Limited 931-1188-ND CAB.720 CBL ASSY SMA-U.FL 7.874" 3,036 - ทันที มีสินค้า: 3,036 ฿190.82000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 7.874" (200.00mm) 1.32mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์
-
CAB.0114 Datasheet CAB.0114 - Taoglas Limited 931-1103-ND CAB.0114 CBL ASSY SMA RG174 2.953" 238 - ทันที มีสินค้า: 238 ฿213.27000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน SMA ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก SMA ตัวเมีย ตัวผู้ 2.953" (75.00mm) RG-174 50 Ohms
-
50 Ohms 6GHz สีดำ ชิลด์
-
CAB.01402 Datasheet CAB.01402 - Taoglas Limited 931-1099-ND CAB.01402 CBL ASSY SMA-MMCX RG174 3.937" 952 - ทันที มีสินค้า: 952 ฿217.64000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน SMA ไปยัง MMCX SMA แจ็ค ปลั๊ก MMCX, มุมฉาก ตัวเมีย ตัวผู้ 3.937" (100.00mm) RG-174 50 Ohms
-
50 Ohms 3GHz สีดำ ชิลด์
-
CAB.S02 Datasheet CAB.S02 - Taoglas Limited 931-1194-ND CAB.S02 CBL ASSY SMA-MHF4 7.874"" 16,103 - ทันที มีสินค้า: 16,103 ฿280.62000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน SMA ไปยัง IPEX MHF4 SMA แจ็ค ปลั๊ก IPEX MHF4 มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 7.874" (200.00mm) 0.81mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz
-
ชิลด์
-
CAB.058 Datasheet CAB.058 - Taoglas Limited 931-1391-ND CAB.058 CBL ASSY SMA JACK 1.969" 1,897 - ทันที มีสินค้า: 1,897 ฿283.74000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน SMA ไปยังสายเคเบิล SMA แจ็ค สายเคเบิล (กลม) ตัวเมีย
-
1.969" (50.00mm) 0.047" สายเคเบิลกึ่งแข็ง
-
-
50 Ohms 40GHz เงิน
-
-50°C ~ 100°C
-
JF1R6-CR3-6I - Digi JF1R6-CR3-6I-ND JF1R6-CR3-6I CBL ASSY RP-SMA-UMCC RG178 6" 2,513 - ทันที มีสินค้า: 2,513 ฿342.98000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 6.000" (152.40mm) RG-178 50 Ohms
-
50 Ohms
-
ทองแดง ชิลด์
-
DC-ANT-E-24DP Datasheet DC-ANT-E-24DP - Digi 602-1066-ND DC-ANT-E-24DP CBL ASSY RP-SMA 11.811" 1,732 - ทันที มีสินค้า: 1,732 ฿514.47000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน RP-SMA ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก RP-SMA ตัวผู้ ตัวเมีย 11.811" (300.00mm)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JR2R3-CL1-1F - Digi JR2R3-CL1-1F-ND JR2R3-CL1-1F CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 12" 513 - ทันที มีสินค้า: 513 ฿1,034.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน RP-SMA ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก RP-SMA มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 12.00" (304.80mm)
-
-
-
-
-
สีดำ ชิลด์
-
-
JR2R3-CL1-4F - Digi JR2R3-CL1-4F-ND JR2R3-CL1-4F CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 4' 205 - ทันที มีสินค้า: 205 ฿1,134.33000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน RP-SMA ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก RP-SMA มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 48.0" (1.2m) 4.0'
-
-
-
-
-
สีดำ ชิลด์
-
2015699-1 Datasheet 2015699-1 - TE Connectivity AMP Connectors A36224-ND 2015699-1 CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 3.937" 5,622 - ทันที มีสินค้า: 5,622 ฿38.66000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง UMCC ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง U.FL (UMCC) ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.937" (100.00mm) 0.81mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีเทา ชิลด์ -40°C ~ 90°C
0731160044 Datasheet 0731160044 - Molex WM9583-ND 0731160044 CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 3" 7,068 - ทันที มีสินค้า: 7,068 ฿77.33000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง 73116 ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง U.FL (UMCC) ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.000" (76.20mm) 1.37mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms
-
-
-
-
2015357-3 Datasheet 2015357-3 - TE Connectivity AMP Connectors A36228-ND 2015357-3 CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 3.937" 42,221 - ทันที มีสินค้า: 42,221 ฿77.95000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง UMCC ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง U.FL (UMCC) ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.937" (100.00mm) 1.37mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีดำ ชิลด์ -40°C ~ 90°C
415-0108-250 Datasheet 415-0108-250 - Cinch Connectivity Solutions Johnson J10043-ND 415-0108-250 CBL ASSY UMCC PLUG 9.843" 9,018 - ทันที มีสินค้า: 9,018 ฿90.42000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง UMC ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยังสายเคเบิล ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก สายเคเบิล (กลม) ตัวเมีย
-
9.843" (250.00mm) 1.37mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีดำ ชิลด์ -40°C ~ 90°C
415-0084-200 Datasheet 415-0084-200 - Cinch Connectivity Solutions Johnson J921-ND 415-0084-200 CBL ASSY UMCC PLUG-PLUG 7.874" 639 - ทันที มีสินค้า: 639 ฿95.41000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก UMC ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง U.FL (UMCC) ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 7.874" (200.00mm) 0.81mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
50 Ohms 6GHz สีขาว ชิลด์ -40°C ~ 90°C
W9003M Datasheet W9003M - PulseLarsen Antennas 1837-1025-ND W9003M CBL ASSY SMA-UMCC JACK-I-PEX 3" 4,579 - ทันที มีสินค้า: 4,579 ฿98.53000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 3.000" (76.20mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
-
-
สีดำ
-
-40°C ~ 85°C
W9003 Datasheet W9003 - PulseLarsen Antennas 1837-1024-ND W9003 CBL ASSY RP-SMA-UMCC 3" 3,645 - ทันที มีสินค้า: 3,645 ฿98.53000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง RP-SMA แจ็ค RP-SMA ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวผู้ ตัวเมีย 3.000" (76.20mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
-
-
สีดำ
-
-40°C ~ 85°C
W9006M Datasheet W9006M - PulseLarsen Antennas 1837-1027-ND W9006M CABLE ASSY 6" SMA FM TO I-PEX 2,649 - ทันที มีสินค้า: 2,649 ฿98.53000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน U.FL (UMCC) ไปยัง SMA SMA แจ็ค ปลั๊ก U.FL (UMCC), มุมฉาก ตัวเมีย ตัวเมีย 6.000" (152.40mm) 1.13mm OD โคแอกเชียลเคเบิล
-
-
-
-
สีดำ
-
-40°C ~ 85°C
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/463
|< < 1 2 3 4 5 >|

08:27:17 4/15/2021