THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ชุดสายเคเบิล > เคเบิลแบนอ่อน (FFC, FPC)

เคเบิลแบนอ่อน (FFC, FPC)

ผลลัพธ์: 2,005
2,005 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ส่วนปลายหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
ความยาว
ล้างข้อมูล
จำนวนของตำแหน่ง

ล้างข้อมูล
ระยะ
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
2,005 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/81
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ส่วนปลายหน้าสัมผัส ความยาว จำนวนของตำแหน่ง ระยะ
   
JF08R0R041020UA Datasheet JF08R0R041020UA - JAE Electronics 670-3069-ND JF08R0R041020UA CABLE ASSY HI SPEED 41POS 20CM 548 - ทันที มีสินค้า: 548 ฿292.76000 1 น้อยที่สุด: 1
-
JF08 ทำงาน เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 7.87" (200.00mm) 41 0.020" (0.50mm)
JF08R0R041040UA Datasheet Photo Not Available 670-3071-ND JF08R0R041040UA CABLE ASSY HI SPEED 41POS 40CM 2,153 - ทันที มีสินค้า: 2,153 ฿320.93000 1 น้อยที่สุด: 1
-
JF08 ทำงาน เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 15.75" (400.00mm) 41 0.020" (0.50mm)
JF08R0R051020UA Datasheet JF08R0R051020UA - JAE Electronics 670-3072-ND JF08R0R051020UA CABLE ASSY HI SPEED 51POS 20CM 1,836 - ทันที มีสินค้า: 1,836 ฿320.93000 1 น้อยที่สุด: 1
-
JF08 ทำงาน เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 7.87" (200.00mm) 51 0.020" (0.50mm)
JF08R0R051040UA Datasheet JF08R0R051040UA - JAE Electronics 670-3074-ND JF08R0R051040UA CABLE ASSY HI SPEED 51POS 40CM 567 - ทันที มีสินค้า: 567 ฿348.78000 1 น้อยที่สุด: 1
-
JF08 ทำงาน เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 15.75" (400.00mm) 51 0.020" (0.50mm)
JF08R0R041030UA Datasheet JF08R0R041030UA - JAE Electronics 670-3070-ND JF08R0R041030UA CABLE ASSY HI SPEED 41POS 30CM 244 - ทันที มีสินค้า: 244 ฿307.32000 1 น้อยที่สุด: 1
-
JF08 ทำงาน เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 11.81" (300.00mm) 41 0.020" (0.50mm)
A9AAT-0203F Datasheet A9AAT-0203F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0203F-ND A9AAT-0203F FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T 641 - ทันที มีสินค้า: 641
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿16.77000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 3.00" (76.20mm) 2 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0202F Datasheet A9AAT-0202F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0202F-ND A9AAT-0202F FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T 587 - ทันที มีสินค้า: 587
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿16.77000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 2 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0302F Datasheet A9AAT-0302F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0302F-ND A9AAT-0302F FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T 1,088 - ทันที มีสินค้า: 1,088
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿20.26000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 3 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0205F Datasheet A9AAT-0205F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0205F-ND A9AAT-0205F FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T 411 - ทันที มีสินค้า: 411
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿21.52000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 5.00" (127.00mm) 2 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0303F Datasheet A9AAT-0303F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0303F-ND A9AAT-0303F FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T 581 - ทันที มีสินค้า: 581
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿23.10000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 3.00" (76.20mm) 3 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0206F Datasheet A9AAT-0206F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0206F-ND A9AAT-0206F FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T 480 - ทันที มีสินค้า: 480
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿23.74000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 6.00" (152.40mm) 2 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0402F Datasheet A9AAT-0402F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0402F-ND A9AAT-0402F FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T 765 - ทันที มีสินค้า: 765
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.00000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 4 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0403F Datasheet A9AAT-0403F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0403F-ND A9AAT-0403F FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T 980 - ทันที มีสินค้า: 980
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.32000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 3.00" (76.20mm) 4 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0402E Datasheet A9AAT-0402E - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0402E-ND A9AAT-0402E FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T 500 - ทันที มีสินค้า: 500
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.32000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 4 0.050" (1.27mm)
A9AAT-0304F Datasheet A9AAT-0304F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0304F-ND A9AAT-0304F FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T 546 - ทันที มีสินค้า: 546
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.64000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 4.00" (101.60mm) 3 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0208F Datasheet A9AAT-0208F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0208F-ND A9AAT-0208F FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T 427 - ทันที มีสินค้า: 427
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.64000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 8.00" (203.20mm) 2 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0403E Datasheet A9AAT-0403E - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0403E-ND A9AAT-0403E FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T 404 - ทันที มีสินค้า: 404
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.64000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 3.00" (76.20mm) 4 0.050" (1.27mm)
A9AAT-0305F Datasheet A9AAT-0305F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0305F-ND A9AAT-0305F FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T 530 - ทันที มีสินค้า: 530
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿25.95000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 5.00" (127.00mm) 3 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0502E Datasheet A9AAT-0502E - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0502E-ND A9AAT-0502E FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T 490 - ทันที มีสินค้า: 490
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿27.54000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 5 0.050" (1.27mm)
A9AAT-0404F Datasheet A9AAT-0404F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0404F-ND A9AAT-0404F FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T 1,997 - ทันที มีสินค้า: 1,997
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿27.85000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 4.00" (101.60mm) 4 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0502F Datasheet A9AAT-0502F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0502F-ND A9AAT-0502F FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T 925 - ทันที มีสินค้า: 925
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿28.17000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 5 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0404E Datasheet A9AAT-0404E - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0404E-ND A9AAT-0404E FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T 469 - ทันที มีสินค้า: 469
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿28.17000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 4.00" (101.60mm) 4 0.050" (1.27mm)
A9AAT-0306F Datasheet A9AAT-0306F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0306F-ND A9AAT-0306F FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T 447 - ทันที มีสินค้า: 447
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿28.49000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 6.00" (152.40mm) 3 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0503F Datasheet A9AAT-0503F - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0503F-ND A9AAT-0503F FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T 656 - ทันที มีสินค้า: 656
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿31.02000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 3.00" (76.20mm) 5 0.100" (2.54mm)
A9AAT-0602E Datasheet A9AAT-0602E - TE Connectivity AMP Connectors A9AAT-0602E-ND A9AAT-0602E FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T 207 - ทันที มีสินค้า: 207
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
฿31.97000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน แท็บบัดกรีไปยังแท็บบัดกรี 2.00" (50.80mm) 6 0.050" (1.27mm)
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/81
|< < 1 2 3 4 5 >|

23:13:31 10/20/2020