ดัชนีผลิตภัณฑ์ > การป้องกันแผงวงจร > TVS - ไดโอด

TVS - ไดโอด

ผลลัพธ์: 104,652
104,652 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
แชนเนลทิศทางเดียว

ล้างข้อมูล
ช่องสองทิศทาง

ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp
ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs)