THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์ยึด

อุปกรณ์ยึด

ผลลัพธ์: 38
38 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทการ์ด
ล้างข้อมูล
รูปแบบ
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
38 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/2
|< < 1 2 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทการ์ด รูปแบบ
   
9203 Datasheet 9203 - Keystone Electronics 36-9203-ND 9203 BRACKET COMPUTER PCI 3,286 - ทันที
2,123 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3,286
฿84.85000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI ว่าง
9200 Datasheet 9200 - Keystone Electronics 36-9200-ND 9200 BRACKET COMPUTER EISA/ISA OR PCI 5,432 - ทันที
19,246 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 5,432
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI, EISA, ISA ว่าง
9231 Datasheet 9231 - Keystone Electronics 36-9231-ND 9231 COMPUTER BRACKET STD BLANK 5,525 - ทันที
327 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 5,525
฿72.82000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA ว่าง
9200-15 Datasheet 9200-15 - Keystone Electronics 36-9200-15-ND 9200-15 PC CARD COMPUTER BRACKETS 829 - ทันที มีสินค้า: 829 ฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-9 (2-พอร์ต)
9200-2 Datasheet 9200-2 - Keystone Electronics 36-9200-2-ND 9200-2 BRACKET COMPUTER PCI 9POS 780 - ทันที มีสินค้า: 780 ฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI D-Sub - DB-9
9200-5 Datasheet 9200-5 - Keystone Electronics 36-9200-5-ND 9200-5 BRACKET COMPUTER 149 - ทันที มีสินค้า: 149 ฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-37
9202 Datasheet 9202 - Keystone Electronics 36-9202-ND 9202 COMPUTER BRACKET 130 - ทันที มีสินค้า: 130 ฿84.85000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA ว่าง
9230 Datasheet 9230 - Keystone Electronics 36-9230-ND 9230 COMPUTER BRACKET STD BLANK 556 - ทันที มีสินค้า: 556 ฿72.82000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA ว่าง
9200-19 Datasheet 9200-19 - Keystone Electronics 36-9200-19-ND 9200-19 BRACKET COMPUTER 518 - ทันที
2,211 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 518
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA
-
9200-9 Datasheet 9200-9 - Keystone Electronics 36-9200-9-ND 9200-9 BRACKET PC SCSI2/3/4 PCI 68POS 361 - ทันที
922 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 361
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน SCSI SCSI 2, 3, และ 4 - SCSI-68
9201 Datasheet 9201 - Keystone Electronics 36-9201-ND 9201 BRACKET COMPUTER W/RIB EISA/ISA 255 - ทันที
2,239 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 255
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI, EISA, ISA ว่าง
9200-3 Datasheet 9200-3 - Keystone Electronics 36-9200-3-ND 9200-3 BRACKET COMPUTER EISA/ISA 15POS 164 - ทันที
137 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 164
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-15
9200-4 Datasheet 9200-4 - Keystone Electronics 36-9200-4-ND 9200-4 BRACKET COMPUTER EISA/ISA 25POS 113 - ทันที
617 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 113
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-25
9200-1 Datasheet 9200-1 - Keystone Electronics 36-9200-1-ND 9200-1 BRACKET COMPUTER EISA/ISA 9POS 91 - ทันที มีสินค้า: 91 ฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-9
9200-10 Datasheet 9200-10 - Keystone Electronics 36-9200-10-ND 9200-10 BRACKET COMPUTER USB PCI 78 - ทันที
901 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 78
฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI, EISA, ISA USB
9200-17 Datasheet 9200-17 - Keystone Electronics 36-9200-17-ND 9200-17 BRACKET COMPUTER EISA/ISA D-SUB 23 - ทันที มีสินค้า: 23 ฿74.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-25, DB-9
9231-1 Datasheet 9231-1 - Keystone Electronics 36-9231-1-ND 9231-1 BRACKET COMPUTER 35/37/50POS 536 - สต็อกโรงงาน ฿70.71150 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA
-
9200-6 Datasheet 9200-6 - Keystone Electronics 36-9200-6-ND 9200-6 BRACKET COMPUTER SCSI1 PCI 50POS 457 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน SCSI SCSI 1 - SCSI-50
9200-7 Datasheet 9200-7 - Keystone Electronics 36-9200-7-ND 9200-7 BRACKET COMPUTER SCSI1 PCI 68POS 119 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน SCSI SCSI 1 - SCSI-68
9200-8 Datasheet 9200-8 - Keystone Electronics 36-9200-8-ND 9200-8 BRACKET PC SCSI2/3/4 PCI 50POS 4,356 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน SCSI SCSI 2, 3, และ 4 - SCSI-50
9201-1 Datasheet 9201-1 - Keystone Electronics 36-9201-1-ND 9201-1 BRACKET COMPUTER A/V PCI 207 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน PCI SCSI 1 - SCSI-68
9200-13 Datasheet 9200-13 - Keystone Electronics 36-9200-13-ND 9200-13 BRACKET COMPUTER D-SUB EISA/ISA 0 มีสินค้า: 0
เวลาจัดส่งมาตรฐาน 6 สัปดาห์
฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-15, DB-25
9200-11 Datasheet 9200-11 - Keystone Electronics 36-9200-11-ND 9200-11 BRACKET COMPUTER EISA/ISA 15POS 694 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-15
9200-12 Datasheet 9200-12 - Keystone Electronics 36-9200-12-ND 9200-12 BRACKET COMPUTER EISA/ISA D-SUB 311 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-15 (2-พอร์ต)
9200-14 Datasheet 9200-14 - Keystone Electronics 36-9200-14-ND 9200-14 BRACKET COMPUTER EISA/ISA 50POS 347 - สต็อกโรงงาน ฿72.81780 100
ไม่มีสต็อก
น้อยที่สุด: 100
จำนวนมาก
-
ทำงาน EISA, ISA D-Sub - DB-50
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/2
|< < 1 2 >|

03:28:52 1/19/2021