ดัชนีผลิตภัณฑ์ > คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ > บานานาคอนเนคเตอร์และปลาย - ตัวแปลง

บานานาคอนเนคเตอร์และปลาย - ตัวแปลง

ผลลัพธ์: 74
74 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
แปลงจาก (ปลายอะแดปเตอร์)
ล้างข้อมูล
แปลงเป็น (ปลายอะแดปเตอร์)
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
สี
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
74 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/3
|< < 1 2 3 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน แปลงจาก (ปลายอะแดปเตอร์) แปลงเป็น (ปลายอะแดปเตอร์) คุณสมบัติ สี
   
1829-0 Datasheet 1829-0 - Pomona Electronics 501-1409-ND 1829-0 Pomona Electronics ADAPTER SPLICE TO BANANA PLUG 465 - ทันที มีสินค้า: 465 ฿76.86000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การเชื่อมต่อ บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
1809-0 Datasheet 1809-0 - Pomona Electronics 501-1571-ND 1809-0 Pomona Electronics ADAPTER TIP JACK TO BANANA PLUG 1,216 - ทันที มีสินค้า: 1,216 ฿104.97000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แจ็คส่วนปลาย บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
2138-0 Datasheet 2138-0 - Pomona Electronics 501-1853-ND 2138-0 Pomona Electronics ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 1,929 - ทันที มีสินค้า: 1,929 ฿111.74000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีดำ
5165-2 Datasheet 5165-2 - Pomona Electronics 501-2332-ND 5165-2 Pomona Electronics ADAPT BIND POST TO DBL BAN PLUG 750 - ทันที มีสินค้า: 750 ฿531.26000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เสารองเชื่อม บานานาปลั๊ก, ดับเบิล ชอร์ตติ้งบาร์ สีแดง
1432-2 Datasheet 1432-2 - Pomona Electronics 501-1429-ND 1432-2 Pomona Electronics ADAPTER TIP PLUG TO BANANA JACK 249 - ทันที มีสินค้า: 249 ฿63.32000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ปลั๊กส่วนปลาย บานานาแจ็ค
-
สีแดง
1432-0 Datasheet 1432-0 - Pomona Electronics 501-1428-ND 1432-0 Pomona Electronics ADAPTER TIP PLUG TO BANANA JACK 161 - ทันที มีสินค้า: 161 ฿63.32000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ปลั๊กส่วนปลาย บานานาแจ็ค
-
สีดำ
72917-0 Datasheet 72917-0 - Pomona Electronics 501-1198-ND 72917-0 Pomona Electronics ADAPT BAN PLUG TO MINI BAN JACK 257 - ทันที มีสินค้า: 257 ฿98.19000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน บานานาปลั๊ก บานานาแจ็ค, ขนาดเล็ก
-
สีดำ
72917-2 Datasheet 72917-2 - Pomona Electronics 501-1199-ND 72917-2 Pomona Electronics ADAPT BAN PLUG TO MINI BAN JACK 178 - ทันที มีสินค้า: 178 ฿98.19000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน บานานาปลั๊ก บานานาแจ็ค, ขนาดเล็ก
-
สีแดง
BU-P72914-2 Datasheet BU-P72914-2 - Mueller Electric Co 314-1174-ND BU-P72914-2 Mueller Electric Co ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 260 - ทันที
325 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 260
฿102.93000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง BU ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีแดง
1809-2 Datasheet 1809-2 - Pomona Electronics 501-1855-ND 1809-2 Pomona Electronics ADAPTER TIP JACK TO BANANA PLUG 174 - ทันที มีสินค้า: 174 ฿104.97000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แจ็คส่วนปลาย บานานาปลั๊ก
-
สีแดง
72914-0 Datasheet 72914-0 - Pomona Electronics 501-1191-ND 72914-0 Pomona Electronics ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 109 - ทันที มีสินค้า: 109 ฿104.97000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีดำ
2138-2 Datasheet 2138-2 - Pomona Electronics 501-1852-ND 2138-2 Pomona Electronics ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 188 - ทันที มีสินค้า: 188 ฿111.74000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีแดง
1823-2 Datasheet 1823-2 - Pomona Electronics 501-2431-ND 1823-2 Pomona Electronics ADAPTER SPLICE TO DBL BAN JACK 232 - ทันที มีสินค้า: 232 ฿162.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การเชื่อมต่อ บานานาแจ็ค, ดับเบิล
-
สีแดง
1823-0 Datasheet 1823-0 - Pomona Electronics 501-1518-ND 1823-0 Pomona Electronics ADAPTER SPLICE TO DBL BAN JACK 173 - ทันที มีสินค้า: 173 ฿162.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การเชื่อมต่อ บานานาแจ็ค, ดับเบิล
-
สีดำ
6728-0 Datasheet 6728-0 - Pomona Electronics 501-1562-ND 6728-0 Pomona Electronics ADAPT BANANA JACK TO BANANA PLUG 126 - ทันที มีสินค้า: 126 ฿162.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
6728-2 Datasheet 6728-2 - Pomona Electronics 501-1525-ND 6728-2 Pomona Electronics ADAPT BANANA JACK TO BANANA PLUG 137 - ทันที มีสินค้า: 137 ฿175.73000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก
-
สีแดง
-
Photo Not Available 314-1525-ND BU-P1809-2 Mueller Electric Co ADAPTER TIP JACK TO BANANA PLUG 176 - ทันที
898 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 176
฿104.29000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน แจ็คส่วนปลาย บานานาปลั๊ก
-
สีแดง
-
BU-P1809-0 - Mueller Electric Co 314-1524-ND BU-P1809-0 Mueller Electric Co ADAPTER TIP JACK TO BANANA PLUG 139 - ทันที
649 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 139
฿104.29000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน แจ็คส่วนปลาย บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
CT2473-0 Datasheet CT2473-0 - Cal Test Electronics BKCT2473-0-ND CT2473-0 Cal Test Electronics ADAPT BANANA PLUG TO BANANA JACK 28 - ทันที มีสินค้า: 28 ฿88.04000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Cal Test ทำงาน บานานาปลั๊ก บานานาแจ็ค
-
สีดำ
BU-P72914-0 Datasheet BU-P72914-0 - Mueller Electric Co 314-1175-ND BU-P72914-0 Mueller Electric Co ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 62 - ทันที มีสินค้า: 62 ฿102.93000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง BU ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีดำ
BU-32101-0 Datasheet BU-32101-0 - Mueller Electric Co 314-1075-ND BU-32101-0 Mueller Electric Co ADAPT BANANA JACK TO BANANA PLUG 56 - ทันที มีสินค้า: 56 ฿161.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก BU ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
BU-32101-2 Datasheet BU-32101-2 - Mueller Electric Co 314-1076-ND BU-32101-2 Mueller Electric Co ADAPT BANANA JACK TO BANANA PLUG 26 - ทันที
10 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 26
฿161.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก BU ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก
-
สีแดง
CT3089 Datasheet CT3089 - Cal Test Electronics CT3089-ND CT3089 Cal Test Electronics ADAPT BANANA PLUG TO BANANA JACK 52 - ทันที มีสินค้า: 52 ฿176.07000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Cal Test ทำงาน บานานาปลั๊ก บานานาแจ็ค
-
สีดำ, สีแดง
72914-02 Datasheet 72914-02 - Pomona Electronics 501-1192-ND 72914-02 Pomona Electronics ADAPT BAN JACK TO MINI BAN PLUG 45 - ทันที มีสินค้า: 45 ฿212.98000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน บานานาแจ็ค บานานาปลั๊ก, ขนาดเล็ก
-
สีดำ, สีแดง
BU-32601-0 Datasheet BU-32601-0 - Mueller Electric Co 314-1136-ND BU-32601-0 Mueller Electric Co ADAPT BANANA PLUG TO BANANA PLUG 81 - ทันที
56 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 81
฿216.37000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก BU ทำงาน บานานาปลั๊ก บานานาปลั๊ก
-
สีดำ
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/3
|< < 1 2 3 >|

14:37:00 10/15/2021