THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ > D-Sub คอนเนคเตอร์

D-Sub คอนเนคเตอร์

ผลลัพธ์: 47,743
47,743 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
รูปแบบคอนเนคเตอร์
ล้างข้อมูล
ประเภทคอนเนคเตอร์
ล้างข้อมูล
จำนวนของตำแหน่ง
ล้างข้อมูล
จำนวนของแถว
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์
ล้างข้อมูล
ประเภทหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติของหน้าแปลน
ล้างข้อมูล
ส่วนปลาย
ล้างข้อมูล
วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว
ล้างข้อมูล
พื้นผิวหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
การป้องกันการเข้า
ล้างข้อมูล
ระดับความไวไฟ
ล้างข้อมูล
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps)
ล้างข้อมูล
ระยะห่างแบ็คเซ็ท
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
47,743 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/1,910
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน รูปแบบคอนเนคเตอร์ ประเภทคอนเนคเตอร์ จำนวนของตำแหน่ง จำนวนของแถว ประเภทการติดตั้ง ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์ ประเภทหน้าสัมผัส คุณสมบัติของหน้าแปลน ส่วนปลาย วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว พื้นผิวหน้าสัมผัส ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส การป้องกันการเข้า ระดับความไวไฟ อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) ระยะห่างแบ็คเซ็ท คุณสมบัติ
   
A-DF 09 LL/Z Datasheet A-DF 09 LL/Z - Assmann WSW Components AE11063-ND A-DF 09 LL/Z CONN D-SUB RCPT 9POS SLDR CUP 27,918 - ทันที มีสินค้า: 27,918 ฿16.21000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
-
A-DS 09 LL/Z Datasheet A-DS 09 LL/Z - Assmann WSW Components AE10972-ND A-DS 09 LL/Z CONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP 13,749 - ทันที มีสินค้า: 13,749 ฿16.21000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
DE09P064TXLF Datasheet DE09P064TXLF - Amphenol ICC (FCI) 609-1524-ND DE09P064TXLF CONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP 14,277 - ทันที มีสินค้า: 14,277 ฿18.40000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก D ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
DE09S064TLF Datasheet DE09S064TLF - Amphenol ICC (FCI) 609-1525-ND DE09S064TLF CONN D-SUB RCPT 9POS SLDR CUP 7,867 - ทันที มีสินค้า: 7,867 ฿18.40000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก D ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
-
A-DS 09 A/KG-T2S Datasheet A-DS 09 A/KG-T2S - Assmann WSW Components AE10968-ND A-DS 09 A/KG-T2S CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR 17,436 - ทันที มีสินค้า: 17,436 ฿24.32000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A 0.319" (8.10mm) ตัวล็อคบอร์ด, รอยบากสำหรับต่อสายดิน
A-DF 09 A/KG-T2S Datasheet A-DF 09 A/KG-T2S - Assmann WSW Components AE10921-ND A-DF 09 A/KG-T2S CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR 12,794 - ทันที มีสินค้า: 12,794 ฿24.32000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A 0.319" (8.10mm) ตัวล็อคบอร์ด
A-DF 09 A/KG-T4S Datasheet A-DF 09 A/KG-T4S - Assmann WSW Components AE10924-ND A-DF 09 A/KG-T4S CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR 18,186 - ทันที มีสินค้า: 18,186 ฿24.63000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A 0.319" (8.10mm) ตัวล็อคบอร์ด
L717SDE09P Datasheet L717SDE09P - Amphenol ICC (Commercial Products) L717SDE09P-ND L717SDE09P CONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP 8,116 - ทันที มีสินค้า: 8,116 ฿25.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SD ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
G17S0900110EU Datasheet G17S0900110EU - Amphenol ICC (Commercial Products) G17S0900110EU-ND G17S0900110EU CONN D-SUB RCPT 9POS SLDR CUP 2,393 - ทันที มีสินค้า: 2,393 ฿27.75000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด G17S ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก
-
แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
-
171-009-103L001 Datasheet 171-009-103L001 - NorComp Inc. 209ME-ND 171-009-103L001 CONN D-SUB PLUG 9POS PNL MNT 8,376 - ทันที มีสินค้า: 8,376 ฿28.37000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 ติดตั้งบนพาเนล 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
L77SDE09S Datasheet L77SDE09S - Amphenol ICC (Commercial Products) L77SDE09S-ND L77SDE09S CONN D-SUB RCPT 9POS SLDR CUP 1,492 - ทันที มีสินค้า: 1,492 ฿28.69000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SD ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
-
171-009-203L001 Datasheet 171-009-203L001 - NorComp Inc. 209FE-ND 171-009-203L001 CONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT 14,824 - ทันที มีสินค้า: 14,824 ฿32.74000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ติดตั้งบนพาเนล 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
-
ID09S33E4GV00LF Datasheet ID09S33E4GV00LF - Amphenol ICC (FCI) 609-4419-ND ID09S33E4GV00LF CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR 1,136 - ทันที มีสินค้า: 1,136 ฿36.79000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก ID ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A 0.318" (8.08mm) ตัวล็อคบอร์ด, อุปกรณ์สำหรับยึด
AHDF15A-KG-TAXB Datasheet AHDF15A-KG-TAXB - Assmann WSW Components AE11024-ND AHDF15A-KG-TAXB CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR 5,235 - ทันที มีสินค้า: 5,235 ฿40.53000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub, ความหนาแน่นสูง เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 15 3 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) ความหนาแน่นสูง สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A 0.350" (8.89mm) ตัวล็อคบอร์ด
LD09S24A4GV00LF Datasheet LD09S24A4GV00LF - Amphenol ICC (FCI) 609-5190-ND LD09S24A4GV00LF CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR 4,132 - ทันที มีสินค้า: 4,132 ฿41.16000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด LD ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ทรูโฮล 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี นิกเกิล, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
ตัวล็อคบอร์ด
LD09P24A4GV00LF Datasheet LD09P24A4GV00LF - Amphenol ICC (FCI) 609-5184-ND LD09P24A4GV00LF CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDR 7,977 - ทันที มีสินค้า: 7,977 ฿41.78000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด LD ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 ทรูโฮล 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี นิกเกิล, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
ตัวล็อคบอร์ด, รอยบากสำหรับต่อสายดิน
171-015-103L001 Datasheet 171-015-103L001 - NorComp Inc. 215ME-ND 171-015-103L001 CONN D-SUB PLUG 15POS PNL MNT 701 - ทันที มีสินค้า: 701 ฿42.09000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 15 2 ติดตั้งบนพาเนล 2 (DA, A) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
171-009-113R001 Datasheet 171-009-113R001 - NorComp Inc. 4209ME-ND 171-009-113R001 CONN D-SUB PLUG 9P PNL MNT SLDR 2,903 - ทันที มีสินค้า: 2,903 ฿43.34000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) บัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
ICD15S13E4GX00LF Datasheet ICD15S13E4GX00LF - Amphenol ICC (FCI) 609-5181-ND ICD15S13E4GX00LF CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR 4,780 - ทันที มีสินค้า: 4,780 ฿45.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก ICD ทำงาน D-Sub, ความหนาแน่นสูง เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 15 3 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) ความหนาแน่นสูง สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A ต่อหน้าสัมผัส 0.350" (8.89mm) ตัวล็อคบอร์ด, อุปกรณ์สำหรับยึด
171-025-103L001 Datasheet 171-025-103L001 - NorComp Inc. 225ME-ND 171-025-103L001 CONN D-SUB PLUG 25POS PNL MNT 3,210 - ทันที มีสินค้า: 3,210 ฿45.83000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 25 2 ติดตั้งบนพาเนล 3 (DB, B) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
รอยบากสำหรับต่อสายดิน
171-015-203L001 Datasheet 171-015-203L001 - NorComp Inc. 215FE-ND 171-015-203L001 CONN D-SUB RCPT 15POS PNL MNT 2,400 - ทันที มีสินค้า: 2,400 ฿48.33000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด 171 ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 15 2 ติดตั้งบนพาเนล 2 (DA, A) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) ถ้วยบัดกรี เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A
-
-
A-DSF 09LPIII/Z Datasheet A-DSF 09LPIII/Z - Assmann WSW Components HMM09H-ND A-DSF 09LPIII/Z CONN D-SUB PLUG 9POS IDC 10,323 - ทันที มีสินค้า: 10,323 ฿57.37000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) IDC, สายแพ เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
ฟีดทรู, รอยบากสำหรับต่อสายดิน, อุปกรณ์ลดแรงเครียด
A-DFF 09LPIII/Z Datasheet A-DFF 09LPIII/Z - Assmann WSW Components HFM09H-ND A-DFF 09LPIII/Z CONN D-SUB RCPT 9POS IDC 17,896 - ทันที มีสินค้า: 17,896 ฿57.68000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ โครง/ฝาครอบ (ไม่มีเกลียว) IDC, สายแพ เหล็ก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 3A
-
ฟีดทรู, อุปกรณ์ลดแรงเครียด
D09S33E4GV00LF Datasheet D09S33E4GV00LF - Amphenol ICC (FCI) 609-1486-ND D09S33E4GV00LF CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR 2,205 - ทันที มีสินค้า: 2,205 ฿58.62000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด Delta D ทำงาน D-Sub เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 9 2 ทรูโฮล, มุมฉาก 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) บัดกรี เหล็ก, ชุบดีบุก ทอง แฟลช
-
UL94 V-0 5A 0.318" (8.08mm) ตัวล็อคบอร์ด, อุปกรณ์สำหรับยึด
400M0-09-1-00 Datasheet 400M0-09-1-00 - CNC Tech LMR09H-ND 400M0-09-1-00 CONN D-SUB PLUG 9POS IDC 1,675 - ทันที มีสินค้า: 1,675 ฿60.49000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน D-Sub ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 9 2 แขวนอิสระ (อินไลน์) 1 (DE, E) สัญญาณ ด้านที่เชื่อมต่อ, สกรูล็อคตัวเมีย (4-40) IDC, สายแพ เหล็ก, ชุบนิกเกิล ทอง
-
-
UL94 V-0 1A
-
ฟีดทรู, รอยบากสำหรับต่อสายดิน
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/1,910
|< < 1 2 3 4 5 >|

00:36:07 4/19/2021