ดัชนีผลิตภัณฑ์ > คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ > คอนเนคเตอร์มุมฉาก - ส่วนหัว, เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย

คอนเนคเตอร์มุมฉาก - ส่วนหัว, เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย

ผลลัพธ์: 213,721
213,721 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทคอนเนคเตอร์
ล้างข้อมูล
ประเภทหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
รูปแบบ
ล้างข้อมูล
จำนวนของตำแหน่ง
ล้างข้อมูล
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด
ล้างข้อมูล
ระยะ - การเชื่อมต่อ
ล้างข้อมูล
จำนวนของแถว
ล้างข้อมูล
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
ส่วนปลาย
ล้างข้อมูล
ประเภทสายรัด
ล้างข้อมูล
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ
ล้างข้อมูล
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ
ล้างข้อมูล
สีฉนวน
ล้างข้อมูล
ความสูงฉนวน
ล้างข้อมูล
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
ระดับความไวไฟ
ล้างข้อมูล
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง
ล้างข้อมูล
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน
ล้างข้อมูล
การป้องกันการเข้า
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps)
ล้างข้อมูล
อัตราแรงดันไฟฟ้า
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
213,721 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/8,549
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทคอนเนคเตอร์ ประเภทหน้าสัมผัส รูปแบบ จำนวนของตำแหน่ง จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ระยะ - การเชื่อมต่อ จำนวนของแถว ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ ประเภทการติดตั้ง ส่วนปลาย ประเภทสายรัด พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ สีฉนวน ความสูงฉนวน ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง อุณหภูมิในการทำงาน ระดับความไวไฟ พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน การป้องกันการเข้า คุณสมบัติ อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) อัตราแรงดันไฟฟ้า
   
PPTC021LFBN-RC Datasheet PPTC021LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7000-ND PPTC021LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 2POS 0.1 TIN PCB 64,542 - ทันที มีสินค้า: 64,542 ฿10.84000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 2 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
PPPC021LFBN-RC Datasheet PPPC021LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7035-ND PPPC021LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 2POS 0.1 GOLD PCB 22,067 - ทันที มีสินค้า: 22,067 ฿11.17000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 2 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
PPPC031LFBN-RC Datasheet PPPC031LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7036-ND PPPC031LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 3POS 0.1 GOLD PCB 50,768 - ทันที มีสินค้า: 50,768 ฿12.53000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 3 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
PPTC031LFBN-RC Datasheet PPTC031LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7001-ND PPTC031LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 3POS 0.1 TIN PCB 35,488 - ทันที มีสินค้า: 35,488 ฿14.22000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 3 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
PPTC041LFBN-RC Datasheet PPTC041LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7002-ND PPTC041LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 4POS 0.1 TIN PCB 15,296 - ทันที มีสินค้า: 15,296 ฿15.24000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
PPTC051LFBN-RC Datasheet PPTC051LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S6103-ND PPTC051LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 5POS 0.1 TIN PCB 99,883 - ทันที มีสินค้า: 99,883 ฿15.91000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 5 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
PPPC041LFBN-RC Datasheet PPPC041LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7037-ND PPPC041LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 4POS 0.1 GOLD PCB 43,252 - ทันที มีสินค้า: 43,252 ฿15.91000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
PPPC051LFBN-RC Datasheet PPPC051LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7038-ND PPPC051LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 5POS 0.1 GOLD PCB 57,690 - ทันที มีสินค้า: 57,690 ฿16.59000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 5 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
PPTC061LFBN-RC Datasheet PPTC061LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7004-ND PPTC061LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 6POS 0.1 TIN PCB 113,066 - ทันที มีสินค้า: 113,066 ฿17.61000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 6 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
5031590300 Datasheet 5031590300 - Molex WM14756-ND 5031590300 Molex CONN RCPT 3POS 0.059 TIN PCB 13,734 - ทันที มีสินค้า: 13,734 ฿17.61000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด CLIK-Mate 503159 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ 3 ทั้งหมด 0.059" (1.50mm) 1
-
ทรูโฮล ขางอ, บัดกรี อุปกรณ์ยึดสลัก ดีบุก 39.4µin (1.00µm) สีน้ำตาลอ่อน 0.313" (7.95mm) 0.134" (3.40mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
บอร์ดไกด์
-
-
M20-7910442R Datasheet M20-7910442R - Harwin Inc. 952-3197-2-ND M20-7910442R Harwin Inc. CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD R/A 10,400 - ทันที มีสินค้า: 10,400 ฿17.80489 1,300 น้อยที่สุด: 1,300 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
M20 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 0.59µin (0.015µm) สีดำ 0.098" (2.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A
-
M20-7910442R Datasheet M20-7910442R - Harwin Inc. 952-3197-1-ND M20-7910442R Harwin Inc. CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD R/A 11,926 - ทันที มีสินค้า: 11,926 ฿32.17000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
M20 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 0.59µin (0.015µm) สีดำ 0.098" (2.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A
-
M20-7910442R Datasheet M20-7910442R - Harwin Inc. 952-3197-6-ND M20-7910442R Harwin Inc. CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD R/A 11,926 - ทันที มีสินค้า: 11,926 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
M20 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว, มุมฉาก บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 0.59µin (0.015µm) สีดำ 0.098" (2.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A
-
PPPC061LFBN-RC Datasheet PPPC061LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7039-ND PPPC061LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 6POS 0.1 GOLD PCB 32,025 - ทันที มีสินค้า: 32,025 ฿17.95000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 6 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
20021321-00008C4LF Datasheet 20021321-00008C4LF - Amphenol ICC (FCI) 609-3705-2-ND 20021321-00008C4LF Amphenol ICC (FCI) CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD 4,900 - ทันที มีสินค้า: 4,900 ฿18.38599 700 น้อยที่สุด: 700 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Minitek127® 1.27mm ทำงาน เต้ารับ ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 8 ทั้งหมด 0.050" (1.27mm) 2 0.050" (1.27mm) ติดบนพื้นผิว บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 10.0µin (0.25µm) สีดำ 0.177" (4.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
หยิบและวางชิ้นงาน
-
-
20021321-00008C4LF Datasheet 20021321-00008C4LF - Amphenol ICC (FCI) 609-3705-1-ND 20021321-00008C4LF Amphenol ICC (FCI) CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD 5,019 - ทันที มีสินค้า: 5,019 ฿29.46000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Minitek127® 1.27mm ทำงาน เต้ารับ ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 8 ทั้งหมด 0.050" (1.27mm) 2 0.050" (1.27mm) ติดบนพื้นผิว บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 10.0µin (0.25µm) สีดำ 0.177" (4.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
หยิบและวางชิ้นงาน
-
-
20021321-00008C4LF Datasheet 20021321-00008C4LF - Amphenol ICC (FCI) 609-3705-6-ND 20021321-00008C4LF Amphenol ICC (FCI) CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD 5,019 - ทันที มีสินค้า: 5,019 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Minitek127® 1.27mm ทำงาน เต้ารับ ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 8 ทั้งหมด 0.050" (1.27mm) 2 0.050" (1.27mm) ติดบนพื้นผิว บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง 10.0µin (0.25µm) สีดำ 0.177" (4.50mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
หยิบและวางชิ้นงาน
-
-
NPPN031BFCN-RC Datasheet NPPN031BFCN-RC - Sullins Connector Solutions S5751-03-ND NPPN031BFCN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 3POS 0.079 GOLD PCB 39,711 - ทันที มีสินค้า: 39,711 ฿18.62000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 3 ทั้งหมด 0.079" (2.00mm) 1
-
ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.173" (4.40mm) 0.094" (2.40mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
2A
-
PPTC041LGBN-RC Datasheet PPTC041LGBN-RC - Sullins Connector Solutions S5440-ND PPTC041LGBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 4POS 0.1 TIN PCB R/A 7,656 - ทันที มีสินค้า: 7,656 ฿18.96000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 1
-
ทรูโฮล, มุมฉาก บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีดำ 0.100" (2.54mm) 0.124" (3.15mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
-
3A 250V
5024430870 Datasheet 5024430870 - Molex WM2280TR-ND 5024430870 Molex CONN RCPT 8POS 0.079 TIN SMD 43,126 - ทันที มีสินค้า: 43,126 ฿19.01369 650 น้อยที่สุด: 650 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CLIK-Mate 502443 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ 8 ทั้งหมด 0.079" (2.00mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว บัดกรี อุปกรณ์ยึดสลัก ดีบุก 39.4µin (1.00µm) ธรรมชาติ 0.293" (7.44mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
การยึดบัดกรี 3A ต่อหน้าสัมผัส 250V
5024430870 Datasheet 5024430870 - Molex WM2280CT-ND 5024430870 Molex CONN RCPT 8POS 0.079 TIN SMD 43,126 - ทันที มีสินค้า: 43,126 ฿27.43000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CLIK-Mate 502443 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ 8 ทั้งหมด 0.079" (2.00mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว บัดกรี อุปกรณ์ยึดสลัก ดีบุก 39.4µin (1.00µm) ธรรมชาติ 0.293" (7.44mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
การยึดบัดกรี 3A ต่อหน้าสัมผัส 250V
5024430870 Datasheet 5024430870 - Molex WM2280DKR-ND 5024430870 Molex CONN RCPT 8POS 0.079 TIN SMD 43,126 - ทันที มีสินค้า: 43,126 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CLIK-Mate 502443 ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังสายเคเบิล/สายไฟ 8 ทั้งหมด 0.079" (2.00mm) 1
-
ติดบนพื้นผิว บัดกรี อุปกรณ์ยึดสลัก ดีบุก 39.4µin (1.00µm) ธรรมชาติ 0.293" (7.44mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก
-
-
การยึดบัดกรี 3A ต่อหน้าสัมผัส 250V
PPPC022LFBN-RC Datasheet PPPC022LFBN-RC - Sullins Connector Solutions S7105-ND PPPC022LFBN-RC Sullins Connector Solutions CONN HDR 4POS 0.1 GOLD PCB 21,680 - ทันที มีสินค้า: 21,680 ฿19.64000 1 น้อยที่สุด: 1 ถาด
-
ทำงาน ส่วนหัว ซ็อกเก็ตตัวเมีย บอร์ดไปยังบอร์ด 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 2 0.100" (2.54mm) ทรูโฮล บัดกรี ผลัก-ดึง ทอง แฟลช สีดำ 0.335" (8.51mm) 0.126" (3.20mm) -40°C ~ 105°C UL94 V-0 ทอง
-
-
-
3A 250V
7-188275-4 Datasheet 7-188275-4 - TE Connectivity AMP Connectors A99473TR-ND 7-188275-4 TE Connectivity AMP Connectors CONN RCPT 4POS 0.1 TIN SMD 23,400 - ทันที มีสินค้า: 23,400 ฿19.76070 900 น้อยที่สุด: 900 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Micro-MaTch ทำงาน เต้ารับ แบบงา บอร์ดไปยังบอร์ดหรือสายเคเบิล 4 ทั้งหมด 0.100" (2.54mm) 2 0.100" (2.54mm) ติดบนพื้นผิว บัดกรี ผลัก-ดึง ดีบุก
-
สีแดง 0.209" (5.30mm)
-
-40°C ~ 105°C UL94 V-0 ดีบุก