ดัชนีผลิตภัณฑ์ > บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม > บอร์ดประเมินผล - บอร์ดขยาย, บอร์ดตัวลูก

บอร์ดประเมินผล - บอร์ดขยาย, บอร์ดตัวลูก

ผลลัพธ์: 4,189
4,189 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
แพลตฟอร์ม
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
ฟังก์ชั่น
ล้างข้อมูล
IC / ชิ้นส่วนที่ใช้
ล้างข้อมูล
สิ่งที่บรรจุอยู่
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
4,189 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/168
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน แพลตฟอร์ม ประเภท ฟังก์ชั่น IC / ชิ้นส่วนที่ใช้ สิ่งที่บรรจุอยู่
   
DFR0299 Datasheet DFR0299 - DFRobot 1738-1041-ND DFR0299 DFRobot DFPLAYER - A MINI MP3 PLAYER 2,628 - ทันที มีสินค้า: 2,628 ฿301.35000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Arduino เสียง MP3 เครื่องเล่น
-
บอร์ด
410-212 Datasheet 410-212 - Digilent, Inc. 1286-1097-ND 410-212 Digilent, Inc. PMODUSBUART USB TO UART MODULE 109 - ทันที มีสินค้า: 109 ฿338.26000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pmod™ ทำงาน Pmod™ อินเตอร์เฟซ ซีเรียลไปยัง USB FT232R บอร์ด
SEN-15242 Datasheet SEN-15242 - SparkFun Electronics 1568-SEN-15242-ND SEN-15242 SparkFun Electronics SPARKFUN QWIIC SCALE - NAU7802 259 - ทันที มีสินค้า: 259 ฿506.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ เครื่องชั่งน้ำหนัก NAU7802 บอร์ด
SEN-15440 Datasheet SEN-15440 - SparkFun Electronics 1568-SEN-15440-ND
SEN-15440 SparkFun Electronics ATMOSPHERIC SENSOR BREAKOUT - BM 135 - ทันที มีสินค้า: 135 ฿506.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ ความชื้น, ความดัน, อุณหภูมิ BME280 บอร์ด
410-068 Datasheet 410-068 - Digilent, Inc. 1286-1032-ND 410-068 Digilent, Inc. PMODRS232 CONVERTER MODULE 107 - ทันที มีสินค้า: 107 ฿507.56000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Pmod™ ทำงาน Pmod™ อินเตอร์เฟซ RS232 MAX3232 บอร์ด
SEN-15335 Datasheet SEN-15335 - SparkFun Electronics 1568-SEN-15335-ND SEN-15335 SparkFun Electronics 9DOF IMU BREAKOUT - ICM-20948 (Q 534 - ทันที มีสินค้า: 534 ฿573.93000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ เครื่องวัดความเร่ง, ไจโรสโคป, เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ICM-20948 บอร์ด
SEN0211 Datasheet SEN0211 - DFRobot 1738-1194-ND SEN0211 DFRobot GRAVITY: ANALOG AC CURRENT SENSO 561 - ทันที มีสินค้า: 561 ฿673.81000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แรงดึงดูด เซนเซอร์ กระแสไฟฟ้า
-
บอร์ด, สายเคเบิล
SEN-16466 Datasheet SEN-16466 - SparkFun Electronics 1568-SEN-16466-ND SEN-16466 SparkFun Electronics ENVIRONMENTAL SENSOR BREAKOUT - 181 - ทันที มีสินค้า: 181 ฿709.37000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ แก๊ส, ความชื้น, ความดัน, อุณหภูมิ BME680 บอร์ด
SEN-14722 Datasheet SEN-14722 - SparkFun Electronics 1568-1880-ND SEN-14722 SparkFun Electronics QWIIC 4M DISTANCE SENSOR VL53L1X 153 - ทันที มีสินค้า: 153 ฿743.23000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ แสง, 3D Time-of-Flight (ToF) VL53L1X บอร์ด
A000110 Datasheet A000110 - Arduino 1050-1126-ND
A000110 Arduino ARDUINO 4 RELAYS SHIELD 120 - ทันที มีสินค้า: 120 ฿744.92000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน Arduino รีเลย์ ทางกลไฟฟ้า
-
บอร์ด
410-310 Datasheet 410-310 - Digilent, Inc. 1286-1082-ND 410-310 Digilent, Inc. DGTL ISO 2.5KV RS422/RS485 MOD 267 - ทันที มีสินค้า: 267 ฿778.44000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pmod™ ทำงาน Pmod™ อินเตอร์เฟซ RS422, RS485 ADM2582E บอร์ด
A000024 Datasheet A000024 - Arduino 1050-1039-ND A000024 Arduino ETHERNET SHIELD 2 W/ POE 145 - ทันที มีสินค้า: 145 ฿800.79000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน Arduino อินเตอร์เฟซ อีเทอร์เน็ต W5500 บอร์ด
A000070 Datasheet A000070 - Arduino 1050-1053-ND
A000070 Arduino ARDUINO 9 AXIS MOTION SHIELD 1,058 - ทันที มีสินค้า: 1,058 ฿890.18000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน Arduino เซนเซอร์ เครื่องวัดความเร่ง, ไจโรสโคป, เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก BNO055 บอร์ด
DEV-13262 Datasheet DEV-13262 - SparkFun Electronics 1568-1217-ND DEV-13262 SparkFun Electronics SHIELD CAN-BUS 13262 197 - ทันที มีสินค้า: 197 ฿912.53000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Arduino อินเตอร์เฟซ CANbus MCP2515, MCP2551 บอร์ด
SEN-14348 Datasheet SEN-14348 - SparkFun Electronics 1568-1706-ND SEN-14348 SparkFun Electronics QWIIC ENVIRONMENTAL COMBO BRKOUT 101 - ทันที มีสินค้า: 101 ฿1,217.27000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ คุณภาพอากาศ, ความชื้น, ความดัน, อุณหภูมิ BME280, CCS811 บอร์ด
EVAL-ADXL355-PMDZ Datasheet EVAL-ADXL355-PMDZ - Analog Devices Inc. EVAL-ADXL355-PMDZ-ND EVAL-ADXL355-PMDZ Analog Devices Inc. EVAL-ADXL355-PMDZ 675 - ทันที มีสินค้า: 675 ฿1,227.43000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Pmod™ เซนเซอร์ เครื่องวัดความเร่ง ADXL355 บอร์ด
P0185 Datasheet P0185 - Terasic Inc. P0185-ND P0185 Terasic Inc. HMI TOUCHSCREEN 2.4" COLOR 117 - ทันที มีสินค้า: 117 ฿1,320.54000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน
-
จอแสดงผล LCD หน้าจอสัมผัส 2.4" ILI9341 บอร์ด, อุปกรณ์เสริม
COMCPE-BBBCAPE Datasheet COMCPE-BBBCAPE - GHI Electronics, LLC COMCPE-BBBCAPE-ND COMCPE-BBBCAPE GHI Electronics, LLC BEAGLEBONE COMMS CAPE 193 - ทันที มีสินค้า: 193 ฿1,354.40000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน BeagleBone อินเตอร์เฟซ RS485
-
บอร์ด
GPS-15193 Datasheet GPS-15193 - SparkFun Electronics 1568-GPS-15193-ND GPS-15193 SparkFun Electronics SPARKFUN GPS BREAKOUT - ZOE-M8Q 1,216 - ทันที มีสินค้า: 1,216 ฿1,691.31000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic RF GPS ZOE-M8Q บอร์ด
PIM369 Datasheet PIM369 - Pimoroni Ltd 1778-1221-ND
PIM369 Pimoroni Ltd HYPERPIXEL 4.0 (TOUCH) 106 - ทันที มีสินค้า: 106 ฿1,940.18000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Raspberry Pi จอแสดงผล LCD หน้าจอสัมผัส 4"
-
บอร์ด
IRID9670TPM20LINUXTOBO1 Datasheet IRID9670TPM20LINUXTOBO1 - Infineon Technologies IRID9670TPM20LINUXTOBO1-ND IRID9670TPM20LINUXTOBO1 Infineon Technologies EVAL SLB9670 TPM2.0 RASPBERRYPI 158 - ทันที มีสินค้า: 158 ฿1,980.81000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก OPTIGA™ TPM ทำงาน Raspberry Pi อินเตอร์เฟซ โมดูลแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ (TPM)
-
บอร์ด
250-0577-00 Datasheet 250-0577-00 - FLIR Lepton 1577-250-0577-00-ND
250-0577-00 FLIR Lepton FLIR LEPTON BREAKOUT BOARD V2 1,305 - ทันที มีสินค้า: 1,305 ฿2,031.26000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Lepton® ทำงาน
-
เซนเซอร์ การถ่ายภาพความร้อน, อินฟราเรด (IR) Lepton® โมดูลกล้อง บอร์ด
PIM365 Datasheet PIM365 - Pimoroni Ltd 1778-1231-ND
PIM365 Pimoroni Ltd MLX90640 THERMAL CAMERA BREAKOUT 195 - ทันที มีสินค้า: 195 ฿2,116.25000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน
-
เซนเซอร์ อุณหภูมิ (IR) MLX90640 บอร์ด
SEN-14844 Datasheet SEN-14844 - SparkFun Electronics 1568-1940-ND SEN-14844 SparkFun Electronics ARRAY BREAKOUT 55 FOV MLX90640 128 - ทันที มีสินค้า: 128 ฿2,368.51000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน Qwiic เซนเซอร์ อุณหภูมิ (IR) MLX90640 บอร์ด
NL-AB-RPI Datasheet NL-AB-RPI - NimbeLink, LLC 1477-1050-ND
NL-AB-RPI NimbeLink, LLC SKYWIRE RASPBERRY PI HAT 28 - ทันที มีสินค้า: 28 ฿2,641.08000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Skywire™ ทำงาน Raspberry Pi อินเตอร์เฟซ โมเด็ม Skywire™ เซลลูลาร์โมเด็ม บอร์ด
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/168
|< < 1 2 3 4 5 >|

07:50:41 10/21/2021