THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม > บอร์ดประเมินผล - เซนเซอร์

บอร์ดประเมินผล - เซนเซอร์

ผลลัพธ์: 2,742
2,742 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทเซนเซอร์
ล้างข้อมูล
ช่วงการตรวจจับ
ล้างข้อมูล
อินเตอร์เฟซ
ล้างข้อมูล
เซ็นซิติวิตี้
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
ล้างข้อมูล
แบบฝัง
ล้างข้อมูล
สิ่งที่ให้มาด้วย
ล้างข้อมูล
IC / ชิ้นส่วนที่ใช้
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
2,742 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/110
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทเซนเซอร์ ช่วงการตรวจจับ อินเตอร์เฟซ เซ็นซิติวิตี้ แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย แบบฝัง สิ่งที่ให้มาด้วย IC / ชิ้นส่วนที่ใช้
   
SHT31 SMART GADGET Datasheet SHT31 SMART GADGET - Sensirion AG 1649-1024-ND SHT31 SMART GADGET EVAL BOARD TEMP AND HUMIDITY W/B 453 - ทันที มีสินค้า: 453 ฿650.24000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน ความชื้น, อุณหภูมิ
-
-
-
-
-
บอร์ด SHT31
EK-P4 Datasheet EK-P4 - Sensirion AG 1649-1059-ND EK-P4 DIGITAL PRESSURE SENSOR EVAL KIT 223 - ทันที มีสินค้า: 223 ฿1,880.63000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ความดัน
-
-
-
3V ~ 3.6V
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SDP3x
EK-F3X-CAP Datasheet EK-F3X-CAP - Sensirion AG 1649-1119-ND EK-F3X-CAP EVAL KIT FOR SFM3XXX-AW/-D 113 - ทันที มีสินค้า: 113 ฿2,256.75000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส
-
-
-
-
-
บอร์ด SFM3xxx-AW/-D
SEK-SFM3000 Datasheet SEK-SFM3000 - Sensirion AG 1649-SEK-SFM3000-ND SEK-SFM3000 EVAL KIT MASS FLOW METER SFM3000 164 - ทันที มีสินค้า: 164 ฿2,632.88000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส 200slm I²C, ซีเรียล
-
4.75V ~ 5.25V
-
บอร์ด SFM3000
SEK-SFM3200 Datasheet SEK-SFM3200 - Sensirion AG 1649-SEK-SFM3200-ND SEK-SFM3200 EVAL KIT MASS FLOW METER SFM3200 51 - ทันที มีสินค้า: 51 ฿3,197.06000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส 250slm I²C, ซีเรียล
-
4.75V ~ 5.25V
-
บอร์ด SFM3200
SEK-SFM3019 Datasheet SEK-SFM3019 - Sensirion AG 1649-SEK-SFM3019-ND SEK-SFM3019 SENSIRION EVALUATION KIT FOR SFM 28 - ทันที มีสินค้า: 28 ฿3,573.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส -10slm ~ 240slm I²C, ซีเรียล
-
3.3V ~ 5V
-
บอร์ด SFM3019
SLI-2000 FMK Datasheet SLI-2000 FMK - Sensirion AG 1649-1087-ND SLI-2000 FMK FLOW METER KIT FOR SLI-2000 53 - ทันที มีสินค้า: 53 ฿31,233.72000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SLI ทำงาน การไหล, ของเหลว 5ml/min อนาล็อกและดิจิตอล
-
-
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SLI-2000
SLI-0430 FMK Datasheet SLI-0430 FMK - Sensirion AG 1649-1085-ND SLI-0430 FMK FLOW METER KIT FOR SLI-0430 37 - ทันที มีสินค้า: 37 ฿31,233.72000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SLI ทำงาน การไหล, ของเหลว 80µl/min อนาล็อกและดิจิตอล
-
-
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SLI-0430
SLI-1000 FMK Datasheet SLI-1000 FMK - Sensirion AG 1649-1086-ND SLI-1000 FMK FLOW METER KIT FOR SLI-1000 34 - ทันที มีสินค้า: 34 ฿31,233.72000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SLI ทำงาน การไหล, ของเหลว 1ml/min อนาล็อกและดิจิตอล
-
-
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SLI-1000
SEN-13679 Datasheet SEN-13679 - SparkFun Electronics 1568-1882-ND SEN-13679 CURRENT SENSOR BREAKOUT - ACS723 175 - ทันที มีสินค้า: 175 ฿269.31000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เซนเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A อนาล็อก 400mV/A 4.5V ~ 5.5V
-
บอร์ด ACS723
SEN0142 Datasheet SEN0142 - DFRobot 1738-1070-ND SEN0142 6 DOF SENSOR - MPU6050 367 - ทันที มีสินค้า: 367 ฿297.89000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เครื่องวัดความเร่ง, ไจโรสโคป, 3 แกน ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec I²C
-
3V ~ 5V ไม่ บอร์ด MPU-6050
SEN-09269 Datasheet SEN-09269 - SparkFun Electronics 1568-1044-ND SEN-09269 ADXL335 3AXIS ACCELEROMETER 3G 196 - ทันที มีสินค้า: 196 ฿449.85000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เครื่องวัดความเร่ง, 3 แกน ±3g อนาล็อก 300mV/g 1.8V ~ 3.6V ไม่ บอร์ด ADXL335
SEN-14544 Datasheet SEN-14544 - SparkFun Electronics 1568-1881-ND SEN-14544 CURRENT SENSOR BREAKOUT - ACS723 136 - ทันที มีสินค้า: 136 ฿479.94000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เซนเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A อนาล็อก
-
4.5V ~ 5.5V
-
บอร์ด ACS723
SEN0208 Datasheet SEN0208 - DFRobot 1738-1050-ND SEN0208 WEATHER-PROOF ULTRASONIC SENSOR 102 - ทันที มีสินค้า: 102 ฿481.44000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การวัดระยะอัลตราโซนิก
-
อนาล็อก
-
5V
-
บอร์ด
-
AS5047P-TS_EK_AB Datasheet AS5047P-TS_EK_AB - ams AS5047P-TS_EK_AB-ND AS5047P-TS_EK_AB BOARD ADAPTER AS5047P 179 - ทันที มีสินค้า: 179 ฿504.31000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° SPI
-
3.3V, 5V
-
บอร์ด AS5047P
-
AS5048A-TS_EK_AB - ams AS5048A-AB-1.0-ND AS5048A-TS_EK_AB BOARD ADAPTER AS5048 132 - ทันที มีสินค้า: 132 ฿504.31000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° SPI
-
3V ~ 5.5V ไม่ บอร์ด AS5048
-
AS5048B-TS_EK_AB - ams AS5048B-AB-1.0-ND AS5048B-TS_EK_AB BOARD ADAPTER AS5048 108 - ทันที มีสินค้า: 108 ฿504.31000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° I²C
-
3V ~ 5.5V ไม่ บอร์ด AS5048
VL53L1X-SATEL Datasheet VL53L1X-SATEL - STMicroelectronics 497-18088-ND
VL53L1X-SATEL BREAKOUT BOARD WITH VL53L1X LONG 374 - ทันที มีสินค้า: 374 ฿592.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก FlightSense™ ทำงาน แสง, 3D Time-of-Flight (ToF)
-
-
-
2.8V ~ 5V
-
บอร์ด VL53L1X
ESP-EYE Datasheet ESP-EYE - Espressif Systems 1965-1005-ND ESP-EYE ESP-EYE DEVELOPMENT BOARD 188 - ทันที มีสินค้า: 188 ฿598.79000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เซนเซอร์ภาพ 2Megapixel RF
-
-
ใช่, MCU, 32-Bit บอร์ด ESP32
SEN-13676 Datasheet SEN-13676 - SparkFun Electronics 1568-1259-ND SEN-13676 SPARKFUN ATMOSPHERIC SENSOR BREA 188 - ทันที มีสินค้า: 188 ฿600.30000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ความชื้น, ความดัน, อุณหภูมิ
-
I²C, SPI
-
3.3V ไม่ บอร์ด BME280
SEN-13261 Datasheet SEN-13261 - SparkFun Electronics 1568-1419-ND SEN-13261 SPARKFUN OPENSCALE 282 - ทันที มีสินค้า: 282 ฿961.38000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน โหลดเซลล์
-
-