THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม > บอร์ดประเมินผล - เซนเซอร์

บอร์ดประเมินผล - เซนเซอร์

ผลลัพธ์: 2,875
2,875 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทเซนเซอร์
ล้างข้อมูล
ช่วงการตรวจจับ
ล้างข้อมูล
อินเตอร์เฟซ
ล้างข้อมูล
เซ็นซิติวิตี้
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
ล้างข้อมูล
แบบฝัง
ล้างข้อมูล
สิ่งที่ให้มาด้วย
ล้างข้อมูล
IC / ชิ้นส่วนที่ใช้
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
2,875 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/115
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทเซนเซอร์ ช่วงการตรวจจับ อินเตอร์เฟซ เซ็นซิติวิตี้ แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย แบบฝัง สิ่งที่ให้มาด้วย IC / ชิ้นส่วนที่ใช้
   
EK-P4 Datasheet EK-P4 - Sensirion AG 1649-1059-ND EK-P4 Sensirion AG DIGITAL PRESSURE SENSOR EVAL KIT 135 - ทันที มีสินค้า: 135 ฿2,181.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ความดัน
-
-
-
3V ~ 3.6V
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SDP3x
EK-P5 Datasheet EK-P5 - Sensirion AG 1649-1077-ND EK-P5 Sensirion AG EVALUATION KIT SDP800 SERIES 24 - ทันที มีสินค้า: 24 ฿2,181.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ความดัน
-
-
-
-
-
บอร์ด SDP800
-
SEK-SVM40 - Sensirion AG 1649-SEK-SVM40-ND SEK-SVM40 Sensirion AG EVAL KIT FOR SGP40 GAS SENSOR 124 - ทันที มีสินค้า: 124 ฿2,835.92000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน แก๊ส, ความชื้น, อุณหภูมิ
-
I²C, UART
-
1.7V ~ 3.6V ใช่ บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SGP40, SHT40
EK-F3X-CAP Datasheet EK-F3X-CAP - Sensirion AG 1649-1119-ND EK-F3X-CAP Sensirion AG EVAL KIT FOR SFM3XXX-AW/-D 95 - ทันที มีสินค้า: 95 ฿3,244.23000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส
-
-
-
-
-
บอร์ด SFM3xxx-AW/-D
SEK-SFM3000 Datasheet SEK-SFM3000 - Sensirion AG 1649-SEK-SFM3000-ND SEK-SFM3000 Sensirion AG EVAL KIT MASS FLOW METER SFM3000 115 - ทันที มีสินค้า: 115 ฿3,853.10000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส 200slm I²C, ซีเรียล
-
4.75V ~ 5.25V
-
บอร์ด SFM3000
SEK-SFM3019 Datasheet SEK-SFM3019 - Sensirion AG 1649-SEK-SFM3019-ND SEK-SFM3019 Sensirion AG SENSIRION EVALUATION KIT FOR SFM 26 - ทันที มีสินค้า: 26 ฿4,013.67000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การไหล, แก๊ส -10slm ~ 240slm I²C, ซีเรียล
-
3.3V ~ 5V
-
บอร์ด SFM3019
SENSIRION EVALUATION KIT SLF3S-1300F Datasheet SENSIRION EVALUATION KIT SLF3S-1300F - Sensirion AG 1649-1125-ND SENSIRION EVALUATION KIT SLF3S-1300F Sensirion AG SLF3S-1300F EVAL KIT 51 - ทันที มีสินค้า: 51 ฿6,700.81000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน การไหล, ของเหลว 40ml/min I²C
-
3.2V ~ 3.8V
-
บอร์ด SLF3S-1300F
SEK-LD20-2600B Datasheet SEK-LD20-2600B - Sensirion AG 1649-SEK-LD20-2600B-ND SEK-LD20-2600B Sensirion AG LD20-2600B LIQUID FLOW SENSOR EV 31 - ทันที มีสินค้า: 31 ฿11,726.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน การไหล, ของเหลว 16.67ml/min I²C, ซีเรียล
-
3.2V ~ 3.8V
-
บอร์ด LD20-2600B
SLS-1500 FMK Datasheet SLS-1500 FMK - Sensirion AG 1649-1088-ND SLS-1500 FMK Sensirion AG FLOW METER KIT FOR SLS-1500 29 - ทันที มีสินค้า: 29 ฿34,760.45000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SLS ทำงาน การไหล, ของเหลว 40ml/min อนาล็อกและดิจิตอล
-
-
-
บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์เสริม SLS-1500
SEN0142 Datasheet SEN0142 - DFRobot 1738-1070-ND SEN0142 DFRobot 6 DOF SENSOR - MPU6050 800 - ทันที มีสินค้า: 800 ฿324.42000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เครื่องวัดความเร่ง, ไจโรสโคป, 3 แกน ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec I²C
-
3V ~ 5V ไม่ บอร์ด MPU-6050
DFR0602 Datasheet DFR0602 - DFRobot 1738-DFR0602-ND DFR0602 DFRobot ESP32-CAM DEVELOPMENT BOARD 151 - ทันที มีสินค้า: 151 ฿373.58000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เซนเซอร์ภาพ
-
RF
-
5V ใช่, MCU, 32-Bit บอร์ด ESP32
SEN-09269 Datasheet SEN-09269 - SparkFun Electronics 1568-1044-ND SEN-09269 SparkFun Electronics ADXL335 3AXIS ACCELEROMETER 3G 264 - ทันที มีสินค้า: 264 ฿489.91000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เครื่องวัดความเร่ง, 3 แกน ±3g อนาล็อก 300mV/g 1.8V ~ 3.6V ไม่ บอร์ด ADXL335
PIM448 Datasheet PIM448 - Pimoroni Ltd 1778-PIM448-ND
PIM448 Pimoroni Ltd ICM20948 9DOF MOTION SENSOR BREA 154 - ทันที มีสินค้า: 154 ฿491.55000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เครื่องวัดความเร่ง, ไจโรสโคป, เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก, 3 แกน ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec, ±4900µT I²C, ซีเรียล
-
-
-
บอร์ด ICM-20948
SEN-14544 Datasheet SEN-14544 - SparkFun Electronics 1568-1881-ND SEN-14544 SparkFun Electronics CURRENT SENSOR BREAKOUT - ACS723 128 - ทันที มีสินค้า: 128 ฿522.68000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เซนเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A อนาล็อก
-
4.5V ~ 5.5V
-
บอร์ด ACS723
AS5047P-TS_EK_AB Datasheet AS5047P-TS_EK_AB - ams AS5047P-TS_EK_AB-ND AS5047P-TS_EK_AB ams BOARD ADAPTER AS5047P 230 - ทันที มีสินค้า: 230 ฿549.23000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° SPI
-
3.3V, 5V
-
บอร์ด AS5047P
-
AS5048B-TS_EK_AB - ams AS5048B-AB-1.0-ND AS5048B-TS_EK_AB ams BOARD ADAPTER AS5048 144 - ทันที มีสินค้า: 144 ฿549.23000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° I²C
-
3V ~ 5.5V ไม่ บอร์ด AS5048
-
AS5048A-TS_EK_AB - ams AS5048A-AB-1.0-ND AS5048A-TS_EK_AB ams BOARD ADAPTER AS5048 135 - ทันที มีสินค้า: 135 ฿549.23000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° SPI
-
3V ~ 5.5V ไม่ บอร์ด AS5048
AS5600-SO_EK_AB Datasheet AS5600-SO_EK_AB - ams AS5600-SO_EK_AB-ND AS5600-SO_EK_AB ams ADAPTER BOARD FOR AS5600 139 - ทันที มีสินค้า: 139 ฿549.23000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เป็นแม่เหล็ก, ตำแหน่งหมุน 360° I²C
-
3.3V, 5V
-
บอร์ด, อุปกรณ์เสริม AS5600
VL53L1X-SATEL Datasheet VL53L1X-SATEL - STMicroelectronics 497-18088-ND
VL53L1X-SATEL STMicroelectronics BREAKOUT BOARD WITH VL53L1X LONG 571 - ทันที มีสินค้า: 571 ฿644.91000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก FlightSense™ ทำงาน แสง, 3D Time-of-Flight (ToF)
-
-
-
2.8V ~ 5V
-
บอร์ด VL53L1X
ESP-EYE Datasheet ESP-EYE - Espressif Systems 1965-1005-ND ESP-EYE Espressif Systems ESP-EYE DEVELOPMENT BOARD 230 - ทันที มีสินค้า: 230 ฿652.12000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เซนเซอร์ภาพ 2Megapixel RF
-
-
ใช่, MCU, 32-Bit บอร์ด ESP32
PIM357 Datasheet PIM357 - Pimoroni Ltd 1778-1207-ND PIM357 Pimoroni Ltd EVAL BOARD BME680 SENSOR 332 - ทันที มีสินค้า: 332 ฿671.79000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน แก๊ส, ความชื้น, ความดัน, อุณหภูมิ
-
I²C
-
-
-