ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล > ไดโอด - วงจรเรียงกระแส - เดี่ยว

ไดโอด - วงจรเรียงกระแส - เดี่ยว

ผลลัพธ์: 62,106
62,106 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทไดโอด
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด)

ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If

ล้างข้อมูล
ความเร็ว
ล้างข้อมูล
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr)

ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr