ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล > ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - อาร์เรย์

ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - อาร์เรย์

ผลลัพธ์: 9,554
9,554 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท FET
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติของ FET
ล้างข้อมูล
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss)
ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C
ล้างข้อมูล
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs
ล้างข้อมูล
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id
ล้างข้อมูล
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs