ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล > ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - เดี่ยว

ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - เดี่ยว

ผลลัพธ์: 64,568
64,568 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท FET
ล้างข้อมูล
เทคโนโลยี
ล้างข้อมูล
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss)

ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C
ล้างข้อมูล
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด)
ล้างข้อมูล
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs