ดัชนีผลิตภัณฑ์ > วงจรรวม (IC) > PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่งเรกกูเลเตอร์ DC DC

PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่งเรกกูเลเตอร์ DC DC

ผลลัพธ์: 50,768
50,768 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ฟังก์ชั่น
ล้างข้อมูล
การตั้งค่าเอาต์พุต
ล้างข้อมูล
โทโพโลยี
ล้างข้อมูล
ประเภทเอาต์พุต
ล้างข้อมูล
จำนวนของเอาต์พุต
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่)
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด)
ล้างข้อมูล
กระแสไฟ - เอาต์พุต
ล้างข้อมูล
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง
ล้างข้อมูล
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ / เคส
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม: