ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ > บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

ผลลัพธ์: 514
514 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทอุปกรณ์เสริม
ล้างข้อมูล
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
514 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทอุปกรณ์เสริม สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
   
CLM-E14/PLT14 Datasheet CLM-E14/PLT14 - Ferroxcube 1779-1290-ND CLM-E14/PLT14 Ferroxcube U SHAPED CLIP 14,130 - ทันที มีสินค้า: 14,130 ฿20.68000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
CLM-E22/PLT22 Datasheet CLM-E22/PLT22 - Ferroxcube 1779-1293-ND CLM-E22/PLT22 Ferroxcube U SHAPED CLIP 63,984 - ทันที มีสินค้า: 63,984 ฿21.34000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน คาน E E 22 x 6 x 16
B66414B2000X000 Datasheet B66414B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5516-ND B66414B2000X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE EFD 15 X 8 X 5 26,015 - ทันที มีสินค้า: 26,015 ฿7.88000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66414 ทำงาน คาน EFD EFD 15 x 8 x 5
B65804P2204X000 Datasheet B65804P2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5203-ND B65804P2204X000 EPCOS - TDK Electronics CLAMP RM 4 4,314 - ทันที มีสินค้า: 4,314 ฿8.54000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65804 ทำงาน แคลมป์
-
-
B65808J2204X000 Datasheet B65808J2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5242-ND B65808J2204X000 EPCOS - TDK Electronics CLAMP RM 6 4,368 - ทันที มีสินค้า: 4,368 ฿9.19000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65808 ทำงาน แคลมป์ RM RM 6
B65812A2203X000 Datasheet B65812A2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5262-ND B65812A2203X000 EPCOS - TDK Electronics CLAMP RM 8 17,847 - ทันที มีสินค้า: 17,847 ฿10.83000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65812 ทำงาน แคลมป์ RM RM 8
CLI/P-RM10/I Datasheet CLI/P-RM10/I - Ferroxcube 1779-1257-ND CLI/P-RM10/I Ferroxcube CLIP 10,329 - ทันที มีสินค้า: 10,329 ฿10.83000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ RM RM 10
B66418B2000X000 Datasheet B66418B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5523-ND B66418B2000X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE EFD 20 X 10 X 7 24,427 - ทันที มีสินค้า: 24,427 ฿11.16000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66418 ทำงาน คาน EFD EFD 20 x 10 x 7
B65652B0000T001 Datasheet B65652B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5152-ND B65652B0000T001 EPCOS - TDK Electronics BOBBIN COIL FORMER P 18 X 11 1,057 - ทันที มีสินค้า: 1,057 ฿11.16000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65652 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
B66288F2204X000 Datasheet B66288F2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5396-ND B66288F2204X000 EPCOS - TDK Electronics CLAMP ELP 32X6X20 I 32X3X20 3,049 - ทันที มีสินค้า: 3,049 ฿12.48000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66288 ทำงาน แคลมป์ ELP, I
-
CP-P14/8-1S Datasheet CP-P14/8-1S - Ferroxcube 1779-1332-ND CP-P14/8-1S Ferroxcube COIL FORMER 9,580 - ทันที มีสินค้า: 9,580 ฿14.77000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
CP-P11/7-1S Datasheet CP-P11/7-1S - Ferroxcube 1779-1329-ND CP-P11/7-1S Ferroxcube COIL FORMER 6,033 - ทันที มีสินค้า: 6,033 ฿14.77000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 11 x 7
CLI-EP13 Datasheet CLI-EP13 - Ferroxcube 1779-1265-ND CLI-EP13 Ferroxcube CLIP 2,162 - ทันที มีสินค้า: 2,162 ฿14.77000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ EP EP 13
B66422B2000X000 Datasheet B66422B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5529-ND B66422B2000X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE EFD 25 X 13 X 9 7,422 - ทันที มีสินค้า: 7,422 ฿15.10000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66422 ทำงาน คาน EFD EFD 25 x 13 x 9
B65522B0000T001 Datasheet B65522B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5109-ND B65522B0000T001 EPCOS - TDK Electronics BOBBIN COIL FORMER P 9 X 5 1,205 - ทันที มีสินค้า: 1,205 ฿15.43000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65522 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 9 x 5
CP-P14/8-2S Datasheet CP-P14/8-2S - Ferroxcube 1779-1333-ND CP-P14/8-2S Ferroxcube COIL FORMER 23,052 - ทันที มีสินค้า: 23,052 ฿18.06000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
CP-P18/11-1S Datasheet CP-P18/11-1S - Ferroxcube 1779-1335-ND CP-P18/11-1S Ferroxcube COIL FORMER 1,868 - ทันที มีสินค้า: 1,868 ฿18.71000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
B65662B0000T001 Datasheet B65662B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5160-ND B65662B0000T001 EPCOS - TDK Electronics BOBBIN COIL FORMER P 22 X 13 1,985 - ทันที มีสินค้า: 1,985 ฿19.04000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65662 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 22 x 13
CLM-E18/PLT18 Datasheet CLM-E18/PLT18 - Ferroxcube 1779-1292-ND CLM-E18/PLT18 Ferroxcube U SHAPED CLIP 3,911 - ทันที มีสินค้า: 3,911 ฿20.35000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
CLM-E14/PLT14-I Datasheet CLM-E14/PLT14-I - Ferroxcube 1779-1291-ND CLM-E14/PLT14-I Ferroxcube U SHAPED CLIP 6,657 - ทันที มีสินค้า: 6,657 ฿20.68000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
B66208A2010X000 Datasheet B66208A2010X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5371-ND B66208A2010X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE E 25 X 13 X 7 5,948 - ทันที มีสินค้า: 5,948 ฿20.68000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66208 ทำงาน คาน E E 25 x 13 x 7
B65702B0000T001 Datasheet B65702B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5185-ND B65702B0000T001 EPCOS - TDK Electronics BOBBIN COIL FORMER P 30 X 19 2,384 - ทันที มีสินค้า: 2,384 ฿22.32000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65702 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 30 x 19
CP-P18/11-2S Datasheet CP-P18/11-2S - Ferroxcube 1779-1336-ND CP-P18/11-2S Ferroxcube COIL FORMER 2,549 - ทันที มีสินค้า: 2,549 ฿22.98000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
B66308A2010X000 Datasheet B66308A2010X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5414-ND B66308A2010X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE E 16 X 8 X 5 1,076 - ทันที มีสินค้า: 1,076 ฿23.97000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66308 ทำงาน คาน E E 16 x 6 x 5, E 16 x 8 x 5
B66366A2000X000 Datasheet B66366A2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5480-ND B66366A2000X000 EPCOS - TDK Electronics YOKE ETD 44 X 22 X 15 1,129 - ทันที มีสินค้า: 1,129 ฿24.95000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66366 ทำงาน คาน ETD ETD 44 x 22 x 15
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|

22:33:56 8/5/2021