THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ > บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

ผลลัพธ์: 514
514 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทอุปกรณ์เสริม
ล้างข้อมูล
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
514 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทอุปกรณ์เสริม สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
   
CLM-E22/PLT22 Datasheet CLM-E22/PLT22 - Ferroxcube 1779-1293-ND CLM-E22/PLT22 U SHAPED CLIP 27,970 - ทันที มีสินค้า: 27,970 ฿10.83000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน คาน E E 22 x 6 x 16
CLI/P-RM10/I Datasheet CLI/P-RM10/I - Ferroxcube 1779-1257-ND CLI/P-RM10/I CLIP 6,644 - ทันที มีสินค้า: 6,644 ฿5.42000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ RM RM 10
CLI/P-RM8/I Datasheet CLI/P-RM8/I - Ferroxcube 1779-1261-ND CLI/P-RM8/I CLIP 5,644 - ทันที มีสินค้า: 5,644 ฿5.42000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ RM RM 8
B65806B2203X000 Datasheet B65806B2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5215-ND B65806B2203X000 CLAMP RM 5 13,522 - ทันที มีสินค้า: 13,522 ฿6.02000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65806 ทำงาน แคลมป์ RM RM 5
CLI-RM8/I-C Datasheet CLI-RM8/I-C - Ferroxcube 1779-1269-ND CLI-RM8/I-C CLIP 1,281 - ทันที มีสินค้า: 1,281 ฿6.02000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน
-
-
-
B66414B2000X000 Datasheet B66414B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5516-ND B66414B2000X000 YOKE EFD 15 X 8 X 5 1,853 - ทันที มีสินค้า: 1,853 ฿6.62000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66414 ทำงาน คาน EFD EFD 15 x 8 x 5
B65808B2203X000 Datasheet B65808B2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5239-ND B65808B2203X000 CLAMP RM 6 10,874 - ทันที มีสินค้า: 10,874 ฿6.92000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65808 ทำงาน แคลมป์ RM RM 6
B65806J2204X000 Datasheet B65806J2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5218-ND B65806J2204X000 CLAMP RM 5 1,450 - ทันที มีสินค้า: 1,450 ฿6.92000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65806 ทำงาน แคลมป์ RM RM 5
B65808J2204X000 Datasheet B65808J2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5242-ND B65808J2204X000 CLAMP RM 6 9,815 - ทันที มีสินค้า: 9,815 ฿7.82000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65808 ทำงาน แคลมป์ RM RM 6
CP-P11/7-1S Datasheet CP-P11/7-1S - Ferroxcube 1779-1329-ND CP-P11/7-1S COIL FORMER 2,328 - ทันที มีสินค้า: 2,328 ฿7.82000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 11 x 7
CLI-EP13 Datasheet CLI-EP13 - Ferroxcube 1779-1265-ND CLI-EP13 CLIP 3,497 - ทันที มีสินค้า: 3,497 ฿8.43000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ EP EP 13
CP-P14/8-1S Datasheet CP-P14/8-1S - Ferroxcube 1779-1332-ND CP-P14/8-1S COIL FORMER 10,982 - ทันที มีสินค้า: 10,982 ฿8.73000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
B65812A2203X000 Datasheet B65812A2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5262-ND B65812A2203X000 CLAMP RM 8 8,330 - ทันที มีสินค้า: 8,330 ฿9.03000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65812 ทำงาน แคลมป์ RM RM 8
CP-P18/11-1S Datasheet CP-P18/11-1S - Ferroxcube 1779-1335-ND CP-P18/11-1S COIL FORMER 4,400 - ทันที มีสินค้า: 4,400 ฿9.03000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
CP-P14/8-2S Datasheet CP-P14/8-2S - Ferroxcube 1779-1333-ND CP-P14/8-2S COIL FORMER 27,058 - ทันที มีสินค้า: 27,058 ฿9.33000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
B66418B2000X000 Datasheet B66418B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5523-ND B66418B2000X000 YOKE EFD 20 X 10 X 7 13,275 - ทันที มีสินค้า: 13,275 ฿9.33000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66418 ทำงาน คาน EFD EFD 20 x 10 x 7
B65806D2005X000 Datasheet B65806D2005X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5217-ND B65806D2005X000 INSULATING WASHER RM 5 2,183 - ทันที มีสินค้า: 2,183 ฿9.93000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65806 ทำงาน แหวนรองฉนวน RM RM 5
CLM-E14/PLT14 Datasheet CLM-E14/PLT14 - Ferroxcube 1779-1290-ND CLM-E14/PLT14 U SHAPED CLIP 5,353 - ทันที มีสินค้า: 5,353 ฿10.53000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
B66288F2204X000 Datasheet B66288F2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5396-ND B66288F2204X000 CLAMP ELP 32X6X20 I 32X3X20 1,530 - ทันที มีสินค้า: 1,530 ฿10.53000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66288 ทำงาน แคลมป์ ELP, I
-
B65532B0000T001 Datasheet B65532B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5120-ND B65532B0000T001 BOBBIN COIL FORMER P 11 X 7 1,196 - ทันที มีสินค้า: 1,196 ฿10.83000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65532 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 11 x 7
B65522B0000T001 Datasheet B65522B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5109-ND B65522B0000T001 BOBBIN COIL FORMER P 9 X 5 2,273 - ทันที มีสินค้า: 2,273 ฿11.43000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65522 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 9 x 5
CLM-E18/PLT18 Datasheet CLM-E18/PLT18 - Ferroxcube 1779-1292-ND CLM-E18/PLT18 U SHAPED CLIP 3,854 - ทันที มีสินค้า: 3,854 ฿11.74000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
CP-P22/13-1S Datasheet CP-P22/13-1S - Ferroxcube 1779-1338-ND CP-P22/13-1S COIL FORMER 2,666 - ทันที มีสินค้า: 2,666 ฿12.64000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 22 x 13
B66422B2000X000 Datasheet B66422B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5529-ND B66422B2000X000 YOKE EFD 25 X 13 X 9 1,944 - ทันที มีสินค้า: 1,944 ฿12.64000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66422 ทำงาน คาน EFD EFD 25 x 13 x 9
CP-P18/11-2S Datasheet CP-P18/11-2S - Ferroxcube 1779-1336-ND CP-P18/11-2S COIL FORMER 4,127 - ทันที มีสินค้า: 4,127 ฿13.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|

03:14:23 1/24/2021