THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ > บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

บ๊อบบิ้น (ขดลวดฟอร์เมอร์), อุปกรณ์ยึด, ฮาร์ดแวร์

ผลลัพธ์: 514
514 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทอุปกรณ์เสริม
ล้างข้อมูล
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
514 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทอุปกรณ์เสริม สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
   
CLM-E14/PLT14 Datasheet CLM-E14/PLT14 - Ferroxcube 1779-1290-ND CLM-E14/PLT14 U SHAPED CLIP 9,955 - ทันที มีสินค้า: 9,955 ฿10.91000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
CLI/P-RM8/I Datasheet CLI/P-RM8/I - Ferroxcube 1779-1261-ND CLI/P-RM8/I CLIP 2,709 - ทันที มีสินค้า: 2,709 ฿5.61000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ RM RM 8
B65806B2203X000 Datasheet B65806B2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5215-ND B65806B2203X000 CLAMP RM 5 10,514 - ทันที มีสินค้า: 10,514 ฿6.24000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65806 ทำงาน แคลมป์ RM RM 5
B66414B2000X000 Datasheet B66414B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5516-ND B66414B2000X000 YOKE EFD 15 X 8 X 5 27,627 - ทันที มีสินค้า: 27,627 ฿6.86000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66414 ทำงาน คาน EFD EFD 15 x 8 x 5
CLM-EQ20/PLT20 Datasheet CLM-EQ20/PLT20 - Ferroxcube 1779-1295-ND CLM-EQ20/PLT20 U SHAPED CLIP 1,741 - ทันที มีสินค้า: 1,741 ฿6.86000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน คาน
-
EQ 20
B65808B2203X000 Datasheet B65808B2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5239-ND B65808B2203X000 CLAMP RM 6 17,278 - ทันที มีสินค้า: 17,278 ฿7.17000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65808 ทำงาน แคลมป์ RM RM 6
B65804P2204X000 Datasheet B65804P2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5203-ND B65804P2204X000 CLAMP RM 4 4,370 - ทันที มีสินค้า: 4,370 ฿7.17000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65804 ทำงาน แคลมป์
-
-
B65806J2204X000 Datasheet B65806J2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5218-ND B65806J2204X000 CLAMP RM 5 1,125 - ทันที มีสินค้า: 1,125 ฿7.17000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65806 ทำงาน แคลมป์ RM RM 5
B65808J2204X000 Datasheet B65808J2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5242-ND B65808J2204X000 CLAMP RM 6 16,825 - ทันที มีสินค้า: 16,825 ฿8.11000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65808 ทำงาน แคลมป์ RM RM 6
CP-P11/7-1S Datasheet CP-P11/7-1S - Ferroxcube 1779-1329-ND CP-P11/7-1S COIL FORMER 1,275 - ทันที มีสินค้า: 1,275 ฿8.11000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 11 x 7
CLI-EP13 Datasheet CLI-EP13 - Ferroxcube 1779-1265-ND CLI-EP13 CLIP 3,422 - ทันที มีสินค้า: 3,422 ฿8.73000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ EP EP 13
CP-P14/8-1S Datasheet CP-P14/8-1S - Ferroxcube 1779-1332-ND CP-P14/8-1S COIL FORMER 9,870 - ทันที มีสินค้า: 9,870 ฿9.04000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
B65542B0000T001 Datasheet B65542B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5132-ND B65542B0000T001 BOBBIN COIL FORMER P 14 X 8 1,828 - ทันที มีสินค้า: 1,828 ฿9.04000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65542 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
B65814B2203X000 Datasheet B65814B2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5285-ND B65814B2203X000 CLAMP RM 10 1,334 - ทันที มีสินค้า: 1,334 ฿9.04000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65814 ทำงาน แคลมป์ RM RM 10
B65812A2203X000 Datasheet B65812A2203X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5262-ND B65812A2203X000 CLAMP RM 8 17,996 - ทันที มีสินค้า: 17,996 ฿9.35000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65812 ทำงาน แคลมป์ RM RM 8
CP-P18/11-1S Datasheet CP-P18/11-1S - Ferroxcube 1779-1335-ND CP-P18/11-1S COIL FORMER 3,250 - ทันที มีสินค้า: 3,250 ฿9.35000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
CP-P14/8-2S Datasheet CP-P14/8-2S - Ferroxcube 1779-1333-ND CP-P14/8-2S COIL FORMER 24,455 - ทันที มีสินค้า: 24,455 ฿9.67000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 14 x 8
B66288F2204X000 Datasheet B66288F2204X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5396-ND B66288F2204X000 CLAMP ELP 32X6X20 I 32X3X20 6,279 - ทันที มีสินค้า: 6,279 ฿10.91000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66288 ทำงาน แคลมป์ ELP, I
-
B65532B0000T001 Datasheet B65532B0000T001 - EPCOS - TDK Electronics 495-5120-ND B65532B0000T001 BOBBIN COIL FORMER P 11 X 7 1,051 - ทันที มีสินค้า: 1,051 ฿11.22000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65532 ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 11 x 7
CLM-E18/PLT18 Datasheet CLM-E18/PLT18 - Ferroxcube 1779-1292-ND CLM-E18/PLT18 U SHAPED CLIP 9,455 - ทันที มีสินค้า: 9,455 ฿12.16000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน แคลมป์ E
-
CP-P22/13-1S Datasheet CP-P22/13-1S - Ferroxcube 1779-1338-ND CP-P22/13-1S COIL FORMER 2,219 - ทันที มีสินค้า: 2,219 ฿12.47000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 22 x 13
CP-P18/11-2S Datasheet CP-P18/11-2S - Ferroxcube 1779-1336-ND CP-P18/11-2S COIL FORMER 2,659 - ทันที มีสินค้า: 2,659 ฿13.72000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์) P P 18 x 11
CSH-E13/7/4-1S-10P-C Datasheet CSH-E13/7/4-1S-10P-C - Ferroxcube 1779-1404-ND CSH-E13/7/4-1S-10P-C COIL FORMER HORIZONTAL 1,411 - ทันที มีสินค้า: 1,411 ฿13.72000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน บ๊อบบิ้น (คอยล์ฟอร์เมอร์), แนวนอน E E 13 x 7 x 4
B66424B2000X000 Datasheet B66424B2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5535-ND B66424B2000X000 YOKE EFD 30 X 15 X 9 2,359 - ทันที มีสินค้า: 2,359 ฿14.97000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B66424 ทำงาน คาน EFD EFD 30 x 15 x 9
B65527A2000X000 Datasheet B65527A2000X000 - EPCOS - TDK Electronics 495-5116-ND B65527A2000X000 YOKE ER 9.5 X 5 1,399 - ทันที มีสินค้า: 1,399 ฿14.97000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง B65527 ทำงาน คาน ER ER 9.5 x 5
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/21
|< < 1 2 3 4 5 >|

12:37:34 4/15/2021