ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ > แกนเฟอร์ไรท์

แกนเฟอร์ไรท์

ผลลัพธ์: 4,522
4,522 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทคอร์
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
วัสดุ
ล้างข้อมูล
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล้างข้อมูล
ปัจจัยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Al)

ล้างข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ล้างข้อมูล
ช่องว่าง
ล้างข้อมูล
การซึมผ่านประสิทธิผล (µe)

ล้างข้อมูล
การซึมผ่านเริ่มต้น (µi)

ล้างข้อมูล
คอร์แฟกเตอร์ (ΣI/A) mm1

ล้างข้อมูล
ความยาวประสิทธิผล (le) mm

ล้างข้อมูล
พื้นที่ประสิทธิผล (Ae) mm²

ล้างข้อมูล
การตัดตามขวางแกนต่ำสุด (Amin) mm²

ล้างข้อมูล
ปริมาตรแม่เหล็กประสิทธิผล (Ve) mm³

ล้างข้อมูล
พื้นผิว
ล้างข้อมูล
ความสูง
ล้างข้อมูล
ความยาว
ล้างข้อมูล
ความกว้าง
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
4,522 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/181
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทคอร์ บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปัจจัยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Al) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ช่องว่าง การซึมผ่านประสิทธิผล (µe) การซึมผ่านเริ่มต้น (µi) คอร์แฟกเตอร์ (ΣI/A) mm1 ความยาวประสิทธิผล (le) mm พื้นที่ประสิทธิผล (Ae) mm² การตัดตามขวางแกนต่ำสุด (Amin) mm² ปริมาตรแม่เหล็กประสิทธิผล (Ve) mm³ พื้นผิว ความสูง ความยาว ความกว้าง