THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง > อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

ผลลัพธ์: 382
382 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทอุปกรณ์เสริม
ล้างข้อมูล
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
382 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/16
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทอุปกรณ์เสริม สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   
-
805-00038 - Excelitas Technologies 1601-805-00038-ND 805-00038 Excelitas Technologies X-CITE LIGHT GUIDE 29 - ทันที มีสินค้า: 29 ฿12,944.15000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง X-CITE® ทำงาน Light Guide, 1.5m 010-00157, 010-00444R, 010-00440R
012-63000 Datasheet 012-63000 - Excelitas Technologies 1601-012-63000-ND
012-63000 Excelitas Technologies X-CITE LAMP 102 - ทันที มีสินค้า: 102 ฿20,481.25000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง X-CITE® ทำงาน หลอดไฟ X-CITE® 120
B90 Datasheet B90 - Excelitas Technologies 1601-B90-ND
B90 Excelitas Technologies BASIC MODULE W/ 90MM WD 30 - ทันที มีสินค้า: 30 ฿4,948.27000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง Optem® ทำงาน โมดูลพื้นฐานด้านล่าง Optem® FMOS
35-04-00-000 Datasheet 35-04-00-000 - Excelitas Technologies 1601-1366-ND
35-04-00-000 Excelitas Technologies LOWER FUNC. MOD. COAX 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿9,470.53000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน การส่องสว่างโคแอกซ์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-07-00-000 Datasheet 35-07-00-000 - Excelitas Technologies 1601-1375-ND
35-07-00-000 Excelitas Technologies MIRROR CUBE 14 - ทันที มีสินค้า: 14 ฿11,141.80000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ลูกบาศก์กระจก Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
-
805-00040 - Excelitas Technologies 1601-805-00040-ND 805-00040 Excelitas Technologies X-CITE LIGHT GUIDE 8 - ทันที มีสินค้า: 8 ฿16,385.00000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง X-CITE® ทำงาน ไกด์แสง 010-00157, 010-00444R, 010-00440R
012-66000R Datasheet 012-66000R - Excelitas Technologies 1601-012-66000R-ND
012-66000R Excelitas Technologies X-CITE LAMP 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿21,497.12000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง X-CITE® ทำงาน หลอดไฟ
-
35-31-10-000 Datasheet 35-31-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1405-ND
35-31-10-000 Excelitas Technologies 7:1 ZOOM MANUAL 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿25,003.51000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง Optem® ทำงาน ซูม, แบบแมนนวล Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
FL150 Datasheet FL150 - O.C. White Co. 1844-1001-ND FL150 O.C. White Co. BULB FLOURESCENT 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿1,474.65000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน หลอดไฟ, ฟลูออเรสเซนต์ Micro-Lite® อุปกรณ์ให้แสงสว่างฟลูออเรสเซนต์
35-08-70-000 Datasheet 35-08-70-000 - Excelitas Technologies 1601-1400-ND
35-08-70-000 Excelitas Technologies CCS CAMERA MOUNT 27 - ทันที มีสินค้า: 27 ฿1,507.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน อุปกรณ์ยึดกล้อง Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
30-17-03-000 Datasheet 30-17-03-000 - Excelitas Technologies 1601-1348-ND
30-17-03-000 Excelitas Technologies OBJECTIVE ADAPTER 15 - ทันที มีสินค้า: 15 ฿2,916.53000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ออปเจ็กทีฟอะแดปเตอร์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-07-10-000 Datasheet 35-07-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1380-ND
35-07-10-000 Excelitas Technologies CAMERA TUBE CLAMP 20 - ทันที มีสินค้า: 20 ฿3,014.84000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน แคลมป์หลอดรับภาพ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-07-11-000 Datasheet 35-07-11-000 - Excelitas Technologies 1601-1381-ND
35-07-11-000 Excelitas Technologies INLINE MOUNT 22 - ทันที มีสินค้า: 22 ฿3,047.61000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ติดตั้งอินไลน์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-07-20-000 Datasheet 35-07-20-000 - Excelitas Technologies 1601-1383-ND
35-07-20-000 Excelitas Technologies APERTURE SET 23 - ทันที มีสินค้า: 23 ฿3,211.46000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ตั้งค่ารูรับแสง Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
30-16-02-000 Datasheet 30-16-02-000 - Excelitas Technologies 1601-1345-ND
30-16-02-000 Excelitas Technologies FIBER OPTIC LAMPHOUSE 5 - ทันที มีสินค้า: 5 ฿4,161.79000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน โครงหลอดไฟ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-05-99-000 Datasheet 35-05-99-000 - Excelitas Technologies 1601-1374-ND
35-05-99-000 Excelitas Technologies CONTROLLER ADAPTER, STEPPER DRIV 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿7,930.34000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน อะแดปเตอร์อุปกรณ์ควบคุม Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-08-06-000 Datasheet 35-08-06-000 - Excelitas Technologies 1601-1393-ND
35-08-06-000 Excelitas Technologies CAMERA TUBE,1X 200FL 14 - ทันที มีสินค้า: 14 ฿9,470.53000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน หลอดรับภาพ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-03-10-000 Datasheet 35-03-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1363-ND
35-03-10-000 Excelitas Technologies LOWER FUNC. MOD. 15MM FOCUS MANU 10 - ทันที มีสินค้า: 10 ฿11,338.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ฟังก์ชั่นโมดูลด้านล่าง Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-04-10-000 Datasheet 35-04-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1368-ND
35-04-10-000 Excelitas Technologies LOWER FUNC. MOD. COAX 5MM FOCUS 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿18,908.29000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน การส่องสว่างโคแอกซ์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-04-30-000 Datasheet 35-04-30-000 - Excelitas Technologies 1601-1370-ND
35-04-30-000 Excelitas Technologies LOWER FUNC. MOD. COAX FOCUS STEP 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿49,188.10000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน การส่องสว่างโคแอกซ์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-41-10-000 Datasheet 35-41-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1408-ND
35-41-10-000 Excelitas Technologies 12.5:1 ZOOM MANUAL 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿62,426.85000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ซูม, แบบแมนนวล Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
35-41-60-000 Datasheet 35-41-60-000 - Excelitas Technologies 1601-1410-ND
35-41-60-000 Excelitas Technologies 12.5:1 ZOOM STEPPER MOTORIZED 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿94,607.32000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน ซูม, สเต็ปเปอร์ขับด้วยมอเตอร์ Optem® Fusion ระบบเลนส์การตรวจสอบแบบไมโคร
-
26501-SIV-T5 - Aven Tools 243-1289-ND
26501-SIV-T5 Aven Tools REPLACEMENT BULB 22-WATT FOR 265 70 - ทันที
8 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 70
฿224.47000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง ProVue SuperSlim ทำงาน หลอดไฟ ProVue โคมไฟแว่นขยาย
26501-RL3D Datasheet 26501-RL3D - Aven Tools 243-1394-ND
26501-RL3D Aven Tools REPLACEMENT LENS 3D FOR PROVUE M 9 - ทันที
2 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 9
฿591.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก ProVue Solas ทำงาน เลนส์ ProVue Solas โคมไฟแว่นขยาย
26501-RL5D Datasheet 26501-RL5D - Aven Tools 243-1395-ND
26501-RL5D Aven Tools REPLACEMENT LENS 5D FOR PROVUE M 10 - ทันที
19 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 10
฿705.54000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก ProVue Solas ทำงาน เลนส์ ProVue Solas โคมไฟแว่นขยาย
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/16
|< < 1 2 3 4 5 >|

23:40:40 7/30/2564