THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง > เลนส์ใกล้ตา, เลนส์

เลนส์ใกล้ตา, เลนส์

ผลลัพธ์: 104
104 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
ช่วงการขยาย
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
104 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภท ช่วงการขยาย
   
35-00-03-000 Datasheet 35-00-03-000 - Excelitas Technologies 1601-1354-ND
35-00-03-000 LOWER LENS,2X 100FL 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 2x
35-00-06-000 Datasheet 35-00-06-000 - Excelitas Technologies 1601-1357-ND
35-00-06-000 LOWER LENS,1.25X 160FL 8 - ทันที มีสินค้า: 8 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 1.25x
35-00-05-000 Datasheet 35-00-05-000 - Excelitas Technologies 1601-1356-ND
35-00-05-000 LOWER LENS,1.43X 140FL 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 1.43x
35-00-08-000 Datasheet 35-00-08-000 - Excelitas Technologies 1601-1358-ND
35-00-08-000 LOWER LENS,1X 200FL 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 1x
35-00-09-000 Datasheet 35-00-09-000 - Excelitas Technologies 1601-1359-ND
35-00-09-000 LOWER LENS,0.67X 300FL 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 0.67x
35-00-04-000 Datasheet 35-00-04-000 - Excelitas Technologies 1601-1355-ND
35-00-04-000 LOWER LENS,1.67X 120FL 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 1.67x
35-00-10-000 Datasheet 35-00-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1360-ND
35-00-10-000 LOWER LENS,0.5X 400FL 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿7,656.14000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 0.5x
35-00-01-000 Datasheet 35-00-01-000 - Excelitas Technologies 1601-1352-ND
35-00-01-000 LOWER LENS,3X 67FL 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿10,130.53000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 3x
35-00-02-000 Datasheet 35-00-02-000 - Excelitas Technologies 1601-1353-ND
35-00-02-000 LOWER LENS,4X 50FL 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿10,130.53000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ 4x
28-21-10-000 Datasheet 28-21-10-000 - Excelitas Technologies 1601-1335-ND
28-21-10-000 OPTEM 10X M PLAN APO OBJECTIVE 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿29,054.70000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 10x
28-21-11-001 Datasheet 28-21-11-001 - Excelitas Technologies 1601-1336-ND
28-21-11-001 OPTEM 20X M PLAN APO OBJECTIVE 6 - ทันที มีสินค้า: 6 ฿68,835.59000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 20x
26110 Datasheet 26110 - Aven Tools 243-1416-ND
26110 LENS 2.5X 7 - ทันที มีสินค้า: 7 ฿1,311.26000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 2.5x
26112 Datasheet 26112 - Aven Tools 243-1345-ND
26112 LENS 3.5X 73 - ทันที มีสินค้า: 73 ฿1,492.30000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 3.5x
26501-INX-RL8D Datasheet 26501-INX-RL8D - Aven Tools 243-1557-ND
26501-INX-RL8D LENS FOR IN-X 8 DIOPTER 11 - ทันที มีสินค้า: 11 ฿1,497.36000 1 น้อยที่สุด: 1
-
In-X ทำงาน เลนส์ 3x
26501-INX-RL12D Datasheet 26501-INX-RL12D - Aven Tools 243-1558-ND
26501-INX-RL12D LENS FOR IN-X 12 DIOPTER 6 - ทันที มีสินค้า: 6 ฿1,592.94000 1 น้อยที่สุด: 1
-
In-X ทำงาน เลนส์ 4x
26501-INX-RL15D Datasheet 26501-INX-RL15D - Aven Tools 243-1559-ND
26501-INX-RL15D LENS FOR IN-X 15 DIOPTER 11 - ทันที มีสินค้า: 11 ฿1,879.38000 1 น้อยที่สุด: 1
-
In-X ทำงาน เลนส์ 4.75x
26800B-448 Datasheet 26800B-448 - Aven Tools 243-1424-ND
26800B-448 EYEPIECE 10X 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿3,955.30000 1 น้อยที่สุด: 1
-
DHW ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 10x
26800B-462 Datasheet 26800B-462 - Aven Tools 243-1510-ND
26800B-462 LENS 0.75X 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿5,032.98000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 0.75x
26800B-463 Datasheet 26800B-463 - Aven Tools 243-1502-ND
26800B-463 LENS 1.6X 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿5,032.98000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 1.6x
28-21-50-001 Datasheet 28-21-50-001 - Excelitas Technologies 1601-1337-ND
28-21-50-001 OPTEM 50X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿97,472.51000 1 น้อยที่สุด: 1
-
Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 50x
26501-INX-RL5D Datasheet 26501-INX-RL5D - Aven Tools 243-1556-ND
26501-INX-RL5D LENS FOR IN-X 5 DIOPTER 13 - ทันที มีสินค้า: 13 ฿1,242.26000 1 น้อยที่สุด: 1
-
In-X ทำงาน เลนส์ 2.25x
-
Photo Not Available 1844-AO-4D-LG-ND AO-4D-LG LENS 3" LARGE 25 - ทันที มีสินค้า: 25 ฿2,057.25000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 1x
-
Photo Not Available 1844-1102-ND AO-4D LENS SIL GASKET 4 DIOPTER 76MM 24 - ทันที มีสินค้า: 24 ฿2,057.25000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 1x
-
Photo Not Available 1844-1103-ND AO-6D LENS SIL GASKET 6 DIOPTER 76MM 22 - ทันที มีสินค้า: 22 ฿2,057.25000 1 น้อยที่สุด: 1
-
-
ทำงาน เลนส์ 1.5x
299510-310 Datasheet Photo Not Available 1601-299510-310-ND
299510-310 ZOOM70XL BASIC LOWER FUNCTION MO 1 - ทันที มีสินค้า: 1 ฿6,302.46000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Optem® ทำงาน เลนส์ 0.75x ~ 5.25x
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|

15:30:53 10/28/2020