THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง > เลนส์ใกล้ตา, เลนส์

เลนส์ใกล้ตา, เลนส์

ผลลัพธ์: 105
105 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
ช่วงการขยาย
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
105 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภท ช่วงการขยาย
   
-
Photo Not Available 1844-1102-ND AO-4D LENS SIL GASKET 4 DIOPTER 76MM 23 - ทันที มีสินค้า: 23 ฿2,026.70000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เลนส์ 1x
-
Photo Not Available 1844-1103-ND AO-6D LENS SIL GASKET 6 DIOPTER 76MM 21 - ทันที มีสินค้า: 21 ฿2,026.70000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เลนส์ 1.5x
35-00-06-000 Datasheet 35-00-06-000 - Excelitas Technologies 1601-1357-ND
35-00-06-000 LOWER LENS,1.25X 160FL 6 - ทันที มีสินค้า: 6 ฿6,828.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 1.25x
35-00-05-000 Datasheet 35-00-05-000 - Excelitas Technologies 1601-1356-ND
35-00-05-000 LOWER LENS,1.43X 140FL 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿6,828.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 1.43x
35-00-08-000 Datasheet 35-00-08-000 - Excelitas Technologies 1601-1358-ND
35-00-08-000 LOWER LENS,1X 200FL 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿6,828.42000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 1x
35-00-01-000 Datasheet 35-00-01-000 - Excelitas Technologies 1601-1352-ND
35-00-01-000 LOWER LENS,3X 67FL 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿9,011.02000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 3x
35-00-02-000 Datasheet 35-00-02-000 - Excelitas Technologies 1601-1353-ND
35-00-02-000 LOWER LENS,4X 50FL 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿9,011.02000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 4x
28-21-05-001 Datasheet 28-21-05-001 - Excelitas Technologies 1601-1334-ND
28-21-05-001 OPTEM 5X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿23,354.13000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 5x
26501-INX-RL8D Datasheet 26501-INX-RL8D - Aven Tools 243-1557-ND
26501-INX-RL8D LENS FOR IN-X 8 DIOPTER 11 - ทันที
64 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 11
฿1,536.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก In-X ทำงาน เลนส์ 3x
26112 Datasheet 26112 - Aven Tools 243-1345-ND
26112 LENS 3.5X 71 - ทันที
8 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 71
฿1,546.84000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เลนส์ 3.5x
26501-INX-RL12D Datasheet 26501-INX-RL12D - Aven Tools 243-1558-ND
26501-INX-RL12D LENS FOR IN-X 12 DIOPTER 6 - ทันที
1 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 6
฿1,634.77000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก In-X ทำงาน เลนส์ 4x
26501-INX-RL15D Datasheet 26501-INX-RL15D - Aven Tools 243-1559-ND
26501-INX-RL15D LENS FOR IN-X 15 DIOPTER 8 - ทันที
33 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 8
฿1,928.48000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก In-X ทำงาน เลนส์ 4.75x
26800B-448 Datasheet 26800B-448 - Aven Tools 243-1424-ND
26800B-448 EYEPIECE 10X 4 - ทันที
1 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 4
฿4,099.23000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก DHW ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 10x
26800B-442 Datasheet 26800B-442 - Aven Tools 243-1484-ND
26800B-442 EYEPIECE 15X 3 - ทันที
6 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3
฿4,742.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก DSW ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 15x
26800B-462 Datasheet 26800B-462 - Aven Tools 243-1510-ND
26800B-462 LENS 0.75X 4 - ทันที
8 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 4
฿5,216.41000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เลนส์ 0.75x
26800B-450 Datasheet 26800B-450 - Aven Tools 243-1501-ND
26800B-450 EYEPIECE 20X 3 - ทันที
6 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3
฿5,927.63000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก DHW ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 20x
28-21-11-001 Datasheet 28-21-11-001 - Excelitas Technologies 1601-1336-ND
28-21-11-001 OPTEM 20X M PLAN APO OBJECTIVE 6 - ทันที มีสินค้า: 6 ฿69,531.71000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 20x
28-21-50-001 Datasheet 28-21-50-001 - Excelitas Technologies 1601-1337-ND
28-21-50-001 OPTEM 50X M PLAN APO OBJECTIVE 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿98,467.06000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ใกล้ตา 50x
26501-INX-RL5D Datasheet 26501-INX-RL5D - Aven Tools 243-1556-ND
26501-INX-RL5D LENS FOR IN-X 5 DIOPTER 13 - ทันที
14 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 13
฿1,274.95000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก In-X ทำงาน เลนส์ 2.25x
-
Photo Not Available 1844-AO-4D-LG-ND AO-4D-LG LENS 3" LARGE 24 - ทันที มีสินค้า: 24 ฿2,026.70000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน เลนส์ 1x
26800B-463 Datasheet 26800B-463 - Aven Tools 243-1502-ND
26800B-463 LENS 1.6X 2 - ทันที
6 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 2
฿5,216.41000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน เลนส์ 1.6x
29-20-38-000 Datasheet 29-20-38-000 - Excelitas Technologies 1601-29-20-38-000-ND
29-20-38-000 AUX. LENS 0.5X 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿6,298.36000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
*
ทำงาน
-
-
29-20-40-000 Datasheet 29-20-40-000 - Excelitas Technologies 1601-29-20-40-000-ND
29-20-40-000 1.5X AUX. LENS 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿7,085.66000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง Optem® ทำงาน เลนส์ 1.5x
29-20-39-000 Datasheet Photo Not Available 1601-29-20-39-000-ND
29-20-39-000 0.75X AUX. LENS 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿7,085.66000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง Optem® ทำงาน เลนส์ 0.75x
29-20-41-000 Datasheet Photo Not Available 1601-29-20-41-000-ND
29-20-41-000 AUX LENS 2.0X FOR Z 70 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿9,011.02000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Optem® ทำงาน เลนส์ 2x
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|

10:03:59 4/18/2021