ดัชนีผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง > กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์

ผลลัพธ์: 193
193 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
ช่วงการขยาย
ล้างข้อมูล
พื้นที่การมองเห็น
ล้างข้อมูล
ระยะในการใช้งาน
ล้างข้อมูล
การส่องสว่าง
ล้างข้อมูล
ประเภทกล้อง
ล้างข้อมูล
อินเตอร์เฟซ
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
193 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/8
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภท ช่วงการขยาย พื้นที่การมองเห็น ระยะในการใช้งาน การส่องสว่าง ประเภทกล้อง อินเตอร์เฟซ
   
TKSZ-LV2 Datasheet TKSZ-LV2 - O.C. White Co. 1844-1072-ND TKSZ-LV2 O.C. White Co. MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT 9 - ทันที มีสินค้า: 9 ฿67,551.04000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pro-Zoom™ ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 7x ~ 45x
-
3.54" ~ 9.84" (90mm ~ 250mm) LED
-
-
26700-204 Datasheet 26700-204 - Aven Tools 243-1104-ND
26700-204 Aven Tools MICROSCOPE DGTL 500X W/LIGHT 9 - ทันที
2 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 9
฿10,007.32000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 500x
-
0.00" ~ 0.12" (0.00mm ~ 3mm) LED, สีขาว (6) CMOS 1/4" USB
26700-209-PLR Datasheet 26700-209-PLR - Aven Tools 243-1201-ND
26700-209-PLR Aven Tools MICROSCOPE DGTL 10X-200X W/LIGHT 10 - ทันที
1 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 10
฿11,377.64000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 10x ~ 200x
-
0.33" ~ 4.41" (8.5mm ~ 112mm) LED, สีขาว (6) CMOS 1/4" USB
26700-230 Datasheet 26700-230 - Aven Tools 243-1351-ND
26700-230 Aven Tools MICROSCOPE DGTL 3X-270X W/LIGHT 13 - ทันที
25 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 13
฿14,628.87000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Mighty Scope HD ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 3x ~ 270x ออปติคอล, 2x ดิจิตอล
-
-
LED, ปรับได้ CMOS 1/4" HDMI
26700-401 Datasheet 26700-401 - Aven Tools 243-1294-ND
26700-401 Aven Tools MICROSCOPE DGTL 11.9X-132X W/LGT 9 - ทันที
66 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 9
฿28,368.59000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Cyclops ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 11.9x ~ 132x 0.04" ~ 1.57" (1.02mm ~ 40mm)
-
LED, สีขาว (30) CMOS 1/3" HDMI
-
26700-423 - Aven Tools 243-26700-423-ND
ผลิตภัณฑ์ใหม่
26700-423 Aven Tools CYCLOPS 3.0 DIGITAL MICROSCOPE 17 - ทันที
60 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 17
฿35,812.03000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Cyclops® ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 13x ~ 140x 0.15" ~ 1.57" (3.80mm ~ 40.00mm) 0.87" ~ 8.43" (22mm x 214mm) LED (30)
-
HDMI, USB
26800B-371 Datasheet 26800B-371 - Aven Tools 243-1062-ND
26800B-371 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7X-50X W/LIGHT 2 - ทันที
5 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 2
฿56,114.82000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง SPZ-50PFM ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 6.7x ~ 50x 1.35" ~ 0.14" (34.30mm ~ 3.60mm) 4.25" (108.0mm) LED, สีขาว (60)
-
-
-
TKPZT-LV2 - O.C. White Co. 1844-1074-ND TKPZT-LV2 O.C. White Co. MICRO STEREO ZM 5X-65X W/LIGHT 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿143,736.38000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pro-Zoom™ ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสามตา) 5x ~ 65x
-
-
LED 2MP
-
FIM-400 Datasheet FIM-400 - Jonard Tools K658-ND FIM-400 Jonard Tools MICROSCOPE PRTBL 400X W/LIGHT 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿6,783.85000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, แบบพกพา 400x
-
-
LED
-
-
BD-209-312-LED Datasheet BD-209-312-LED - Aven Tools 243-BD-209-312-LED-ND
BD-209-312-LED Aven Tools USB DIGITAL MICROSCOPE 5M MIGHTY 3 - ทันที
2 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3
฿11,226.96000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 10x ~ 200x
-
0.33" x 4.41" (8.5mm x 112mm) LED, สีขาว (6)
-
USB
26700-207 Datasheet 26700-207 - Aven Tools 243-1346-ND
26700-207 Aven Tools MICROSCOPE DGTL 10X-200X W/LIGHT 14 - ทันที
24 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 14
฿11,855.74000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 10x ~ 50x, 200x
-
0.33" ~ 4.41" (8.50mm ~ 112.00mm) LED, UV (6) - IR (850nm) CMOS 1/4"
-
TKSZ-L-LV2 Datasheet TKSZ-L-LV2 - O.C. White Co. 1844-1071-ND TKSZ-L-LV2 O.C. White Co. MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿38,770.04000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pro-Zoom™ ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 7x ~ 45x
-
3.54" ~ 9.84" (90mm ~ 250mm) LED
-
-
26800B-371-ESD Datasheet 26800B-371-ESD - Aven Tools 243-1389-ND
26800B-371-ESD Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7X-50X W/LIGHT 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿64,882.87000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 6.7x ~ 50x 1.40" ~ 0.14" (34.30mm x 3.60mm) 4.25" (108.0mm) LED, สีขาว (60)
-
-
SPZV50-209-550-PCL Datasheet SPZV50-209-550-PCL - Aven Tools 243-SPZV50-209-550-PCL-ND
SPZV50-209-550-PCL Aven Tools SPZV-50 STEREO ZOOM MICROSCOPE [ 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿90,957.10000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง SPZV-50 ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสามตา) 6.7x ~ 50x 1.35" ~ 0.14" (34.30mm ~ 3.60mm) 4.25" (107.95mm) LED (60)
-
-
26800B-351 Datasheet 26800B-351 - Aven Tools 243-1483-ND
26800B-351 Aven Tools MICRO STEREO ZM 20X-135X W/LIGHT 4 - ทันที มีสินค้า: 4 ฿62,389.08000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง
-
ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 20x ~ 135x
-
3.30" (84.00mm) LED
-
-
26800B-339 Datasheet 26800B-339 - Aven Tools 243-1302-ND
26800B-339 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-93X W/LIGHT 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿110,575.92000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก DSZV-44, MightyCam Eidos ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสามตา) 10x ~ 44x ออปติคอล, 21x ~ 93x ดิจิตอล
-
-
LED, สีขาว (60) CMOS 1/2.8" USB
BD-209-213 Datasheet BD-209-213 - Aven Tools 243-BD-209-213-ND
BD-209-213 Aven Tools USB DIGITAL MICROSCOPE 5M MIGHTY 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿10,511.84000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 10x ~ 200x
-
0.33" x 4.41" (8.5mm x 112mm) LED, สีขาว (6)
-
USB
26700-220-559 Datasheet 26700-220-559 - Aven Tools 243-26700-220-559-ND
ผลิตภัณฑ์ใหม่
26700-220-559 Aven Tools MIGHTY SCOPE CLEARVUE WITH 26800 2 - ทันที
2 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 2
฿21,856.29000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 8x ~ 25x
-
1.77" ~ 3.74" (45mm ~ 95mm) LED, ปรับได้ CMOS 1/4" HDMI, USB
26700-220-557 Datasheet 26700-220-557 - Aven Tools 243-26700-220-557-ND
26700-220-557 Aven Tools MIGHTY SCOPE CLEARVUE WITH 26800 3 - ทันที
1 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3
฿23,099.63000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 8x ~ 25x
-
1.77" ~ 3.74" (45mm ~ 95mm) LED, ปรับได้ CMOS 1/4" HDMI, USB
26700-220-MNT Datasheet 26700-220-MNT - Aven Tools 243-26700-220-MNT-ND
26700-220-MNT Aven Tools MIGHTY SCOPE CLEARVUE WITH 26700 3 - ทันที
1 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3
฿23,631.23000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 8x ~ 25x
-
1.77" ~ 3.74" (45mm ~ 95mm) LED, ปรับได้ CMOS 1/4" HDMI, USB
26700-220-479 Datasheet 26700-220-479 - Aven Tools 243-26700-220-479-ND
26700-220-479 Aven Tools MIGHTY SCOPE CLEARVUE WITH POST 2 - ทันที
2 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 2
฿29,690.82000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Mighty Scope ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 8x ~ 25x
-
1.77" ~ 3.74" (45mm ~ 95mm) LED, ปรับได้ CMOS 1/4" HDMI, USB
-
DSZ44-506 - Aven Tools 243-DSZ44-506-ND
DSZ44-506 Aven Tools DSZ-44 STEREO ZOOM MICROSCOPE [1 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿44,388.77000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง DSZ-44 ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 10x ~ 44x 0.20" ~ 0.91" (5.08mm ~ 23.11mm) 1.77" ~ 5.91" (45mm ~ 150mm) LED
-
-
-
SPZ50-506 - Aven Tools 243-SPZ50-506-ND
SPZ50-506 Aven Tools SPZ-50 STEREO ZOOM MICROSCOPE [6 2 - ทันที มีสินค้า: 2 ฿50,180.52000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง SPZ-50 ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 6.7x ~ 50x 0.14" ~ 1.35" (3.56mm ~ 34.29mm) 1.61" ~ 9.45" (41mm ~ 240mm) LED
-
-
26800B-373-4 Datasheet 26800B-373-4 - Aven Tools 243-26800B-373-4-ND
26800B-373-4 Aven Tools SPZ 50 STEREO ZOOM BINOCULAR MIC 3 - ทันที มีสินค้า: 3 ฿52,773.86000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง SPZ-50 ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอซูม (กล้องสองตา) 6.75x ~ 50x 0.14" ~ 1.35" (3.56mm ~ 34.29mm) 4.25" (107.95mm) LED, สีขาว (60)
-
-
BD-26800B-556-401 Datasheet BD-26800B-556-401 - Aven Tools 243-BD-26800B-556-401-ND
BD-26800B-556-401 Aven Tools DIGITAL MICROSCOPE CYCLOPS HDMI 6 - ทันที มีสินค้า: 6 ฿54,434.69000 1 น้อยที่สุด: 1 กล่อง Cyclops ทำงาน กล้องจุลทรรศน์, ดิจิตอล 12x ~ 132x 0.04" ~ 1.57" (1.02mm ~ 40.00mm) 0.24" x 8.90" (6.2mm x 226mm) LED, ปรับได้ CMOS 1/3" HDMI
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/8
|< < 1 2 3 4 5 >|

07:40:22 10/21/2021