THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > รีเลย์ > รีดรีเลย์

รีดรีเลย์

ผลลัพธ์: 1,494
1,494 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าของคอยล์
ล้างข้อมูล
แบบฟอร์มการติดต่อ
ล้างข้อมูล
อัตราหน้าสัมผัส (กระแสไฟฟ้า)

ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าสวิตช์ชิ่ง
ล้างข้อมูล
กระแสคอยล์

ล้างข้อมูล
ประเภทคอยล์
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
รูปแบบส่วนปลาย
ล้างข้อมูล
ระดับการซีล
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการทำงาน
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าที่ต้องปลดปล่อย
ล้างข้อมูล
เวลาทำงาน

ล้างข้อมูล
เวลาปลดปล่อย

ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
วัสดุหน้าสัมผัส
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
1,494 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/60
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทการติดตั้ง แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ แบบฟอร์มการติดต่อ อัตราหน้าสัมผัส (กระแสไฟฟ้า) แรงดันไฟฟ้าสวิตช์ชิ่ง กระแสคอยล์ ประเภทคอยล์ คุณสมบัติ รูปแบบส่วนปลาย ระดับการซีล แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการทำงาน แรงดันไฟฟ้าที่ต้องปลดปล่อย เวลาทำงาน เวลาปลดปล่อย อุณหภูมิในการทำงาน วัสดุหน้าสัมผัส
   
3570-1331-051 Datasheet 3570-1331-051 - Comus International 1835-1116-ND 3570-1331-051 RELAY REED SIP SPST .5A 5V 11,174 - ทันที มีสินค้า: 11,174 ฿32.50000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 3570 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 150VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.75VDC 0.4VDC 0.35ms 0.5ms -40°C ~ 85°C
-
HE3621A0500 Datasheet HE3621A0500 - Littelfuse Inc. HE206-ND HE3621A0500 RELAY REED SPST 500MA 5V 15,223 - ทันที มีสินค้า: 15,223 ฿34.30000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE3600 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
3570-1331-121 Datasheet 3570-1331-121 - Comus International 1835-1118-ND 3570-1331-121 RELAY REED SIP SPST .5A 12V 3,020 - ทันที มีสินค้า: 3,020 ฿35.51000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 3570 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 150VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
9VDC 1VDC 0.35ms 0.5ms -40°C ~ 85°C
-
9007-05-00 Datasheet 9007-05-00 - Coto Technology 306-1062-ND 9007-05-00 RELAY REED SPST 500MA 5V 24,977 - ทันที มีสินค้า: 24,977 ฿42.73000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 9000, Spartan ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.75VDC 0.4VDC 0.5ms 0.2ms -20°C ~ 85°C
-
9007-05-01 Datasheet 9007-05-01 - Coto Technology 306-1063-ND 9007-05-01 RELAY REED SPST 500MA 5V 79,056 - ทันที มีสินค้า: 79,056 ฿45.44000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 9000, Spartan ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
3.75VDC 0.4VDC 0.5ms 0.2ms -20°C ~ 85°C
-
HE721A1200 Datasheet HE721A1200 - Littelfuse Inc. HE102-ND HE721A1200 RELAY REED SPST 500MA 12V 7,609 - ทันที มีสินค้า: 7,609 ฿46.64000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
8VDC 1VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
HE721A0500 Datasheet HE721A0500 - Littelfuse Inc. HE100-ND HE721A0500 RELAY REED SPST 500MA 5V 7,256 - ทันที มีสินค้า: 7,256 ฿53.86000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
HE721A0510 Datasheet HE721A0510 - Littelfuse Inc. HE101-ND HE721A0510 RELAY REED SPST 500MA 5V 5,916 - ทันที มีสินค้า: 5,916 ฿54.46000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
HE751A1210 Datasheet HE751A1210 - Littelfuse Inc. HE125-ND HE751A1210 RELAY REED SPST 500MA 12V 9,814 - ทันที มีสินค้า: 9,814 ฿54.76000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 300VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
8VDC 1VDC 1ms 1ms -20°C ~ 85°C
-
HE3621A1210 Datasheet HE3621A1210 - Littelfuse Inc. HE209-ND HE3621A1210 RELAY REED SPST 500MA 12V 4,289 - ทันที มีสินค้า: 4,289 ฿55.97000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE3600 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
8VDC 1VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
HE3621A0510 Datasheet HE3621A0510 - Littelfuse Inc. HE207-ND HE3621A0510 RELAY REED SPST 500MA 5V 34,035 - ทันที มีสินค้า: 34,035 ฿57.17000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE3600 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
9007-24-00 Datasheet 9007-24-00 - Coto Technology 306-1255-ND 9007-24-00 RELAY REED SPST 500MA 24V 34,932 - ทันที มีสินค้า: 34,932 ฿65.60000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 9000, Spartan ทำงาน ทรูโฮล 24VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
18VDC 2VDC 0.5ms 0.2ms -20°C ~ 85°C
-
HE3621A2400 Datasheet HE3621A2400 - Littelfuse Inc. HE210-ND HE3621A2400 RELAY REED SPST 500MA 24V 11,646 - ทันที มีสินค้า: 11,646 ฿66.50000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE3600 ทำงาน ทรูโฮล 24VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 11.1mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
16VDC 2VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
9007-12-01 Datasheet 9007-12-01 - Coto Technology 306-1280-ND 9007-12-01 RELAY REED SPST 500MA 12V 7,111 - ทันที มีสินค้า: 7,111 ฿66.50000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 9000, Spartan ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 12mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
9VDC 1VDC 0.5ms 0.2ms -20°C ~ 85°C
-
8L01-05-001 Datasheet 8L01-05-001 - Coto Technology 306-1019-ND 8L01-05-001 RELAY REED SPST 500MA 5V 9,332 - ทันที มีสินค้า: 9,332 ฿71.61000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 8L ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.8VDC 0.5VDC 0.5ms 0.5ms -20°C ~ 85°C
-
3570-1419-054 Datasheet 3570-1419-054 - Comus International 1835-1055-ND 3570-1419-054 RELAY REED SIP SPST 1A 5V W/EMI 24,766 - ทันที มีสินค้า: 24,766 ฿92.08000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 3570 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPST-NO (1 Form A) 1A 200VDC - สูงสุด 10mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด, ป้องกัน EMI PC ขา
-
3.75VDC 0.4VDC 0.35ms 0.1ms -40°C ~ 85°C
-
HE722A1200 Datasheet HE722A1200 - Littelfuse Inc. HE108-ND HE722A1200 RELAY REED DPST 500MA 12V 2,932 - ทันที มีสินค้า: 2,932 ฿94.18000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC DPST-NO (2 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 24mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
8VDC 1VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
CRR05-1A Datasheet CRR05-1A - Standex-Meder Electronics 374-1039-2-ND CRR05-1A RELAY REED SPST 500MA 5V 10,000 - ทันที มีสินค้า: 10,000 ฿115.17248 1,000 น้อยที่สุด: 1,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CRR ทำงาน ติดบนพื้นผิว 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 170VAC, 170VDC - สูงสุด 33.3mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
SMD (SMT) แท็บ
-
3.75VDC 0.75VDC 0.6ms 0.05ms -40°C ~ 125°C
-
CRR05-1A Datasheet CRR05-1A - Standex-Meder Electronics 374-1039-1-ND CRR05-1A RELAY REED SPST 500MA 5V 11,386 - ทันที มีสินค้า: 11,386 ฿197.39000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CRR ทำงาน ติดบนพื้นผิว 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 170VAC, 170VDC - สูงสุด 33.3mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
SMD (SMT) แท็บ
-
3.75VDC 0.75VDC 0.6ms 0.05ms -40°C ~ 125°C
-
CRR05-1A Datasheet CRR05-1A - Standex-Meder Electronics 374-1039-6-ND CRR05-1A RELAY REED SPST 500MA 5V 11,386 - ทันที มีสินค้า: 11,386 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
CRR ทำงาน ติดบนพื้นผิว 5VDC SPST-NO (1 Form A) 500mA 170VAC, 170VDC - สูงสุด 33.3mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
SMD (SMT) แท็บ
-
3.75VDC 0.75VDC 0.6ms 0.05ms -40°C ~ 125°C
-
HE721C0500 Datasheet HE721C0500 - Littelfuse Inc. HE112-ND HE721C0500 RELAY REED SPDT 250MA 5V 3,146 - ทันที มีสินค้า: 3,146 ฿118.86000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPDT (1 Form C) 250mA 175VDC - สูงสุด 25mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 3ms 3ms -40°C ~ 85°C
-
HE721C1200 Datasheet HE721C1200 - Littelfuse Inc. HE114-ND HE721C1200 RELAY REED SPDT 250MA 12V 1,187 - ทันที มีสินค้า: 1,187 ฿127.28000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 12VDC SPDT (1 Form C) 250mA 175VDC - สูงสุด 24mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
8VDC 1VDC 3ms 3ms -40°C ~ 85°C
-
HE722A0510 Datasheet HE722A0510 - Littelfuse Inc. HE123-ND HE722A0510 RELAY REED DPST 500MA 5V 3,955 - ทันที มีสินค้า: 3,955 ฿129.69000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC DPST-NO (2 Form A) 500mA 200VDC - สูงสุด 25mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 1ms 1ms -40°C ~ 85°C
-
HE721C0510 Datasheet HE721C0510 - Littelfuse Inc. HE113-ND HE721C0510 RELAY REED SPDT 250MA 5V 2,319 - ทันที มีสินค้า: 2,319 ฿131.49000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ HE700 ทำงาน ทรูโฮล 5VDC SPDT (1 Form C) 250mA 175VDC - สูงสุด 25mA ไม่มีแลทชิ่ง ไดโอด PC ขา
-
3.75VDC 0.5VDC 3ms 3ms -40°C ~ 85°C
-
8L02-05-00 Datasheet 8L02-05-00 - Coto Technology 306-1031-ND 8L02-05-00 RELAY REED DPST 500MA 5V 8,333 - ทันที มีสินค้า: 8,333 ฿141.42000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ 8L ทำงาน ทรูโฮล 5VDC DPST-NO (2 Form A) 500mA 200VAC, 200VDC - สูงสุด 25mA ไม่มีแลทชิ่ง
-
PC ขา
-
3.8VDC 0.5VDC 0.5ms 0.5ms -20°C ~ 85°C
-
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/60
|< < 1 2 3 4 5 >|

20:51:19 1/23/2021