ดัชนีผลิตภัณฑ์ > RF/IF และ RFID > เสาอากาศ RF

เสาอากาศ RF

ผลลัพธ์: 9,085
9,085 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน
ล้างข้อมูล
กลุ่มความถี่
ล้างข้อมูล
ความถี่ (ศูนย์กลาง/ย่าน)
ล้างข้อมูล
ช่วงความถี่
ล้างข้อมูล
ประเภทเสาอากาศ
ล้างข้อมูล
จำนวนของย่าน

ล้างข้อมูล
VSWR
ล้างข้อมูล
ค่าการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับ
ล้างข้อมูล
อัตราการขยาย