THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์ > เซนเซอร์แม่เหล็ก - เชิงเส้น, เข็มทิศ (ICs)

เซนเซอร์แม่เหล็ก - เชิงเส้น, เข็มทิศ (ICs)

ผลลัพธ์: 1,673
1,673 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
เทคโนโลยี
ล้างข้อมูล
แกน
ล้างข้อมูล
ประเภทเอาต์พุต
ล้างข้อมูล
ช่วงการตรวจจับ
ล้างข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
ล้างข้อมูล
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด)
ล้างข้อมูล
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด)
ล้างข้อมูล
ความละเอียด
ล้างข้อมูล
แบนด์วิธ
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
คุณสมบัติ
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ / เคส
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
1,673 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/67
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน เทคโนโลยี แกน ประเภทเอาต์พุต ช่วงการตรวจจับ แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) ความละเอียด แบนด์วิธ อุณหภูมิในการทำงาน คุณสมบัติ บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ประเภทการติดตั้ง บรรจุภัณฑ์ / เคส
   
A1395SEHLT-T Datasheet A1395SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1173-2-ND A1395SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 12,000 - ทันที มีสินค้า: 12,000 ฿25.25580 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1395SEHLT-T Datasheet A1395SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1173-1-ND A1395SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 13,575 - ทันที มีสินค้า: 13,575 ฿62.36000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1395SEHLT-T Datasheet A1395SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1173-6-ND A1395SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 13,575 - ทันที มีสินค้า: 13,575 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1325LLHLT-T Datasheet A1325LLHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1401-2-ND A1325LLHLT-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 17,044 - ทันที มีสินค้า: 17,044 ฿25.25580 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
4.5V ~ 5.5V 9mA 10mA
-
17kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1325LLHLT-T Datasheet A1325LLHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1401-1-ND A1325LLHLT-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 17,044 - ทันที มีสินค้า: 17,044 ฿62.36000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
4.5V ~ 5.5V 9mA 10mA
-
17kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1325LLHLT-T Datasheet A1325LLHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1401-6-ND A1325LLHLT-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 17,044 - ทันที มีสินค้า: 17,044 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
4.5V ~ 5.5V 9mA 10mA
-
17kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1393SEHLT-T Datasheet A1393SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1172-2-ND A1393SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 15,000 - ทันที มีสินค้า: 15,000 ฿25.25580 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1393SEHLT-T Datasheet A1393SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1172-1-ND A1393SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 15,526 - ทันที มีสินค้า: 15,526 ฿62.36000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1393SEHLT-T Datasheet A1393SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1172-6-ND A1393SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 15,526 - ทันที มีสินค้า: 15,526 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1391SEHLT-T Datasheet A1391SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1031-2-ND A1391SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 12,000 - ทันที มีสินค้า: 12,000 ฿25.25580 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1391SEHLT-T Datasheet A1391SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1031-1-ND A1391SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 14,184 - ทันที มีสินค้า: 14,184 ฿62.36000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
A1391SEHLT-T Datasheet A1391SEHLT-T - Allegro MicroSystems 620-1031-6-ND A1391SEHLT-T SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 14,184 - ทันที มีสินค้า: 14,184 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
A139x ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
2.5V ~ 3.5V 3.2mA
-
-
10kHz -20°C ~ 85°C (TA) สลีปโหมด, ชดเชยอุณหภูมิ 6-MLP/DFN (2x3) ติดบนพื้นผิว 6-PowerWFDFN
DRV5055A1QDBZR Datasheet DRV5055A1QDBZR - Texas Instruments 296-49628-2-ND DRV5055A1QDBZR SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 3,000 - ทันที มีสินค้า: 3,000 ฿26.03530 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±21mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 125°C ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23-3 ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
DRV5055A1QDBZR Datasheet DRV5055A1QDBZR - Texas Instruments 296-49628-1-ND DRV5055A1QDBZR SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 4,633 - ทันที มีสินค้า: 4,633 ฿48.64000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±21mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 125°C ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23-3 ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
DRV5055A1QDBZR Datasheet DRV5055A1QDBZR - Texas Instruments 296-49628-6-ND DRV5055A1QDBZR SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 4,633 - ทันที มีสินค้า: 4,633 Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±21mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 125°C ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23-3 ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
DRV5055A2EDBZRQ1 Datasheet DRV5055A2EDBZRQ1 - Texas Instruments 296-DRV5055A2EDBZRQ1TR-ND DRV5055A2EDBZRQ1 DRIVER 3,000 - ทันที
6,000 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 3,000
฿33.32518 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Automotive, AEC-Q100 ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±42mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ
-
ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
DRV5055A2EDBZRQ1 Datasheet DRV5055A2EDBZRQ1 - Texas Instruments 296-DRV5055A2EDBZRQ1CT-ND DRV5055A2EDBZRQ1 DRIVER 5,909 - ทันที
7,755 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 5,909
฿73.90000 1 น้อยที่สุด: 1 เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Automotive, AEC-Q100 ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±42mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ
-
ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
DRV5055A2EDBZRQ1 Datasheet DRV5055A2EDBZRQ1 - Texas Instruments 296-DRV5055A2EDBZRQ1DKR-ND DRV5055A2EDBZRQ1 DRIVER 5,909 - ทันที
7,755 - สต็อกโรงงาน
มีสินค้า: 5,909
Digi-Reel® 1 น้อยที่สุด: 1 Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Automotive, AEC-Q100 ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก ±42mT 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V 10mA 1mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ
-
ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
A1319LLHLT-5-T Datasheet A1319LLHLT-5-T - Allegro MicroSystems 620-1507-2-ND A1319LLHLT-5-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 6,000 - ทันที มีสินค้า: 6,000 ฿33.67440
-
เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1319LLHLT-5-T Datasheet A1319LLHLT-5-T - Allegro MicroSystems 620-1507-1-ND A1319LLHLT-5-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 7,653 - ทันที มีสินค้า: 7,653 ฿82.94000
-
เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1319LLHLT-5-T Datasheet A1319LLHLT-5-T - Allegro MicroSystems 620-1507-6-ND A1319LLHLT-5-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 7,653 - ทันที มีสินค้า: 7,653 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1318LLHLT-1-T Datasheet A1318LLHLT-1-T - Allegro MicroSystems 620-1509-2-ND A1318LLHLT-1-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 0 มีสินค้า: 0 ฿33.67440
-
เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1318LLHLT-1-T Datasheet A1318LLHLT-1-T - Allegro MicroSystems 620-1509-1-ND A1318LLHLT-1-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 5,655 - ทันที มีสินค้า: 5,655 ฿82.94000
-
เทปตัดขาย (CT)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
A1318LLHLT-1-T Datasheet A1318LLHLT-1-T - Allegro MicroSystems 620-1509-6-ND A1318LLHLT-1-T SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 5,655 - ทันที มีสินค้า: 5,655 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
-
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ ฮอลล์เอฟเฟค เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
-
3V ~ 3.63V 10mA 10mA
-
20kHz -40°C ~ 150°C (TA) ชดเชยอุณหภูมิ SOT-23W ติดบนพื้นผิว SOT-23W
TLE493DA2B6HTSA1 Datasheet TLE493DA2B6HTSA1 - Infineon Technologies TLE493DA2B6HTSA1TR-ND
TLE493DA2B6HTSA1 SENSOR HALL EFFECT I2C 3,000 - ทันที มีสินค้า: 3,000 ฿35.80004 3,000 น้อยที่สุด: 3,000 เทปและม้วน (TR)
บรรจุภัณฑ์ที่ทดแทนได้
Automotive, AEC-Q100 ทำงาน ฮอลล์เอฟเฟค X, Y, Z I²C ±160mT ~ ±230mT 2.8V ~ 3.5V 5mA
-
12b
-
-40°C ~ 125°C (TJ) ตั้งโปรแกรมได้, ชดเชยอุณหภูมิ
-
ติดบนพื้นผิว SOT-23-6 บาง, TSOT-23-6
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/67
|< < 1 2 3 4 5 >|

12:39:48 4/15/2021