ดัชนีผลิตภัณฑ์ > การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน > แถบซับตะกั่ว, สายดูดตะกั่ว, ปั๊ม

แถบซับตะกั่ว, สายดูดตะกั่ว, ปั๊ม

ผลลัพธ์: 340
340 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภทผลิตภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
การป้องกัน ESD
ล้างข้อมูล
สี
ล้างข้อมูล
ความกว้าง
ล้างข้อมูล
ความยาว
ล้างข้อมูล
อายุการเก็บรักษา
ล้างข้อมูล
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
340 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท การป้องกัน ESD สี ความกว้าง ความยาว อายุการเก็บรักษา อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น
   
Q-B-5AS Datasheet Q-B-5AS - MENDA/EasyBraid EB1087-ND Q-B-5AS MENDA/EasyBraid DESOLDER BRAID ROSIN 0.05" 5' 1,916 - ทันที มีสินค้า: 1,916 ฿142.15000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Quick Braid™ ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R) กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) ทอง 0.050" (1.27mm) 5' (1.524m)
-
-
-
80-2-5 Datasheet 80-2-5 - Chemtronics 80-2-5-ND 80-2-5 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 5' 2,412 - ทันที มีสินค้า: 2,412 ฿157.26000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเหลือง 0.060" (1.52mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
80-1-5 Datasheet 80-1-5 - Chemtronics 80-1-5-ND 80-1-5 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.03" 5' 2,394 - ทันที มีสินค้า: 2,394 ฿157.26000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีขาว 0.030" (0.76mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
80-3-5 Datasheet 80-3-5 - Chemtronics 80-3-5-ND 80-3-5 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.08" 5' 1,189 - ทันที มีสินค้า: 1,189 ฿171.37000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเขียว 0.080" (2.03mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
40-3-5 Datasheet 40-3-5 - Chemtronics 40-3-5-ND 40-3-5 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.08" 5' 480 - ทันที มีสินค้า: 480 ฿179.58000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® LF ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเขียว 0.080" (2.03mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
80-4-5 Datasheet 80-4-5 - Chemtronics 80-4-5-ND 80-4-5 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.11" 5' 483 - ทันที มีสินค้า: 483 ฿184.50000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีน้ำเงิน 0.110" (2.79mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
80-2-10 Datasheet 80-2-10 - Chemtronics 80-2-10-ND 80-2-10 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 10' 220 - ทันที มีสินค้า: 220 ฿274.46000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเหลือง 0.060" (1.52mm) 10' (3.048m) 24Months วันที่ผลิต
-
80-4-10 Datasheet 80-4-10 - Chemtronics 80-4-10-ND 80-4-10 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.11" 10' 527 - ทันที มีสินค้า: 527 ฿325.35000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 80 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีน้ำเงิน 0.110" (2.79mm) 10' (3.048m) 24Months วันที่ผลิต
-
1809-25F Datasheet 1809-25F - Techspray 1873-1029-ND 1809-25F Techspray DESOLDER BRAID ROSIN 0.055" 25' 267 - ทันที มีสินค้า: 267 ฿520.36000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pro Wick ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R) กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเหลือง 0.055" (1.40mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
7-25L Datasheet 7-25L - Chemtronics CW7-25-ND 7-25L Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 25' 127 - ทันที มีสินค้า: 127 ฿579.12000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Chem-Wik® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีเขียว 0.075" (1.91mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-2-25 Datasheet 50-2-25 - Chemtronics 50-2-25-ND 50-2-25 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 25' 205 - ทันที มีสินค้า: 205 ฿618.19000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีเหลือง 0.060" (1.52mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
10-25L Datasheet 10-25L - Chemtronics CW10-25-ND 10-25L Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 25' 326 - ทันที มีสินค้า: 326 ฿618.52000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Chem-Wik® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีน้ำเงิน 0.100" (2.54mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-4-25 Datasheet 50-4-25 - Chemtronics 50-4-25-ND 50-4-25 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.11" 25' 137 - ทันที มีสินค้า: 137 ฿628.04000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีน้ำเงิน 0.110" (2.79mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-5-25 Datasheet 50-5-25 - Chemtronics 50-5-25-ND 50-5-25 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.145" 25' 154 - ทันที มีสินค้า: 154 ฿704.20000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีน้ำตาล 0.145" (3.68mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-6-25 Datasheet 50-6-25 - Chemtronics 50-6-25-ND 50-6-25 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.21" 25' 172 - ทันที มีสินค้า: 172 ฿747.87000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีแดง 0.210" (5.33mm) 25' (7.62m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-2-100 Datasheet 50-2-100 - Chemtronics 50-2-100-ND 50-2-100 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 100' 135 - ทันที มีสินค้า: 135 ฿1,890.02000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีเหลือง 0.060" (1.52mm) 100' (30.5m) 24Months วันที่ผลิต
-
10-100L Datasheet 10-100L - Chemtronics 10-100L-ND 10-100L Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 100' 177 - ทันที มีสินค้า: 177 ฿1,946.82000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Chem-Wik® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีน้ำเงิน 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24Months วันที่ผลิต
-
50-4-100 Datasheet 50-4-100 - Chemtronics 50-4-100-ND 50-4-100 Chemtronics DESOLDER BRAID ROSIN 0.11" 100' 111 - ทันที มีสินค้า: 111 ฿2,153.32000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Soder-Wick® SW 50 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R), ปราศจากตะกั่ว
-
สีน้ำเงิน 0.110" (2.79mm) 100' (30.5m) 24Months วันที่ผลิต
-
SOLDERWICK1.5 Datasheet SOLDERWICK1.5 - Chip Quik Inc. 315-SOLDERWICK1.5-ND SOLDERWICK1.5 Chip Quik Inc. 1.5MM SOLDER WICK NO CLEAN 459 - ทันที มีสินค้า: 459 ฿65.33000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ไม่ต้องทำความสะอาด
-
สีเหลือง 0.059" (1.50mm) 5' (1.524m)
-
-
-
SOLDERWICK2.8 Datasheet SOLDERWICK2.8 - Chip Quik Inc. 315-SOLDERWICK2.8-ND SOLDERWICK2.8 Chip Quik Inc. 2.8MM SOLDER WICK NO CLEAN 455 - ทันที มีสินค้า: 455 ฿65.33000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ไม่ต้องทำความสะอาด
-
สีน้ำเงิน 0.110" (2.79mm) 5' (1.524m)
-
-
-
SOLDERWICK2.0 Datasheet SOLDERWICK2.0 - Chip Quik Inc. 315-SOLDERWICK2.0-ND SOLDERWICK2.0 Chip Quik Inc. 2.0MM SOLDER WICK NO CLEAN 419 - ทันที มีสินค้า: 419 ฿65.33000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ไม่ต้องทำความสะอาด
-
สีเขียว 0.080" (2.03mm) 5' (1.524m)
-
-
-
424 Datasheet 424 - MG Chemicals 473-1061-ND 424 MG Chemicals DESOLDER BRAID ROSIN 0.05" 5' 144 - ทันที มีสินค้า: 144 ฿119.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SuperWick, 400 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, กระตุ้นแบบอ่อน (RMA), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเหลือง 0.050" (1.27mm) 5' (1.524m)
-
-
72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C)
423 Datasheet 423 - MG Chemicals 473-1060-ND 423 MG Chemicals DESOLDER BRAID ROSIN 0.03" 5' 128 - ทันที มีสินค้า: 128 ฿119.17000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SuperWick, 400 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, กระตุ้นแบบอ่อน (RMA), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีขาว 0.030" (0.76mm) 5' (1.524m)
-
-
72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C)
1809-5F Datasheet 1809-5F - Techspray 1873-1030-ND 1809-5F Techspray DESOLDER BRAID ROSIN 0.055" 5' 277 - ทันที มีสินค้า: 277 ฿128.69000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก Pro Wick ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, ไม่กระตุ้น (R) กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีเหลือง 0.055" (1.40mm) 5' (1.524m) 24Months วันที่ผลิต
-
426 Datasheet 426 - MG Chemicals 473-1063-ND 426 MG Chemicals DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 5' 184 - ทันที มีสินค้า: 184 ฿131.65000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก SuperWick, 400 ทำงาน แถบเกลียว/สานเกลียว ชันสน, กระตุ้นแบบอ่อน (RMA), ปราศจากตะกั่ว กระจายไฟฟ้าสถิต (SD) สีน้ำเงิน 0.100" (2.54mm) 5' (1.524m)
-
-
72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C)
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

06:40:44 8/3/2021