THB | USD
ดัชนีผลิตภัณฑ์ > การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน > ฟลักซ์, เครื่องกำจัดฟลักซ์

ฟลักซ์, เครื่องกำจัดฟลักซ์

ผลลัพธ์: 109
109 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ประเภท
ล้างข้อมูล
ฟอร์ม
ล้างข้อมูล
อายุการเก็บรักษา
ล้างข้อมูล
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น
ล้างข้อมูล
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น
ล้างข้อมูล
ข้อมูลในการขนส่ง
ล้างข้อมูล
เพิ่มตัวกรอง
ลดตัวกรอง
จัดเรียงผลลัพธ์ตาม:
ดูราคาที่
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
109 ที่เหลืออยู่
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Datasheets รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ผลิต คำอธิบาย จำนวนที่มีอยู่
ราคาต่อหน่วย
THB
จำนวนขั้นต่ำ บรรจุภัณฑ์ ชุด สถานะชิ้นส่วน ประเภท ฟอร์ม อายุการเก็บรักษา อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น ข้อมูลในการขนส่ง
   
CQ4LF Datasheet CQ4LF - Chip Quik Inc. CQ4LF-ND CQ4LF FLUX - NO CLEAN PEN 0.34 OZ 1,878 - ทันที มีสินค้า: 1,878 ฿247.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด ปากกา, 0.34oz (9.64g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
SMD291NL Datasheet SMD291NL - Chip Quik Inc. SMD291NL-ND SMD291NL FLUX NO-CLEAN LEAD-FREE 5CC SYR 1,162 - ทันที มีสินค้า: 1,162 ฿372.60000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, ปราศจากตะกั่ว กระบอกฉีด, 0.18oz (5g), 5cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
NC191-30CC Datasheet NC191-30CC - Chip Quik Inc. 315-NC191-30CC-ND NC191-30CC SMOOTH FLOW TACK FLUX NO-CLEAN I 132 - ทันที มีสินค้า: 132 ฿403.78000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด กระบอกฉีด, 1.06oz (30g), 30cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
CQ4LF-1.0 Datasheet CQ4LF-1.0 - Chip Quik Inc. CQ4LF-1.0-ND CQ4LF-1.0 LIQUID FLUX NO-CLEAN IN 30ML (1. 412 - ทันที มีสินค้า: 412 ฿466.14000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, ละลายน้ำได้, ของเหลว ขวด, 1oz (28.35g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
SMD291 Datasheet SMD291 - Chip Quik Inc. SMD291-ND SMD291 FLUX NO-CLEAN 10CC SYR SMD 858 - ทันที มีสินค้า: 858 ฿497.32000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, บัดกรีแบบเหนียว กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
8341-10ML Datasheet 8341-10ML - MG Chemicals 473-1117-ND 8341-10ML FLUX PASTE NO CLEAN IN SYRINGE 193 - ทันที มีสินค้า: 193 ฿512.60000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต 65°F ~ 80°F (18°C ~ 27°C)
-
SMD4300TF10 Datasheet SMD4300TF10 - Chip Quik Inc. SMD4300TF10-ND SMD4300TF10 TACK FLUX 10CC WATER WASHABLE 297 - ทันที มีสินค้า: 297 ฿559.68000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, ละลายน้ำได้, ของเหลว กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C) จัดส่งพร้อมถุงรักษาความเย็น เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์, แนะนำให้เลือกการจัดส่งทางอากาศ
CQ2LF Datasheet CQ2LF - Chip Quik Inc. CQ2LF-ND CQ2LF FLUX - WATER SOLUBLE PEN 0.34 OZ 168 - ทันที มีสินค้า: 168 ฿247.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ละลายน้ำได้, ปราศจากตะกั่ว, ของเหลว ปากกา, 0.34oz (9.64g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
RA891 Datasheet RA891 - Chip Quik Inc. 315-RA891-ND RA891 ROSIN PASTE FLUX (RA) IN 2OZ FLA 142 - ทันที มีสินค้า: 142 ฿247.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้น (RA) การสั่นสะเทือน, 2oz (56.7g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
CQ4LF-0.5 Datasheet CQ4LF-0.5 - Chip Quik Inc. CQ4LF-0.5-ND CQ4LF-0.5 LIQUID FLUX NO-CLEAN IN 15ML (0. 154 - ทันที มีสินค้า: 154 ฿310.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, ละลายน้ำได้, ของเหลว ขวด, 0.50oz (14.17g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
8342-50G Datasheet 8342-50G - MG Chemicals 473-1234-ND
8342-50G RA ROSIN FLUX PASTE 1.28OZ 331 - ทันที มีสินค้า: 331 ฿383.20000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้น (RA), บัดกรีแบบเหนียว การสั่นสะเทือน, 1.76oz (50g)
-
-
-
-
SMD291ST2CC6 Datasheet SMD291ST2CC6 - Chip Quik Inc. SMD291ST2CC6-ND SMD291ST2CC6 TACK FLUX 6 PACK, 2CC TUBES 111 - ทันที มีสินค้า: 111 ฿463.02000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด ท่อ, 0.07oz (2g), 2cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
FLS135 Datasheet FLS135 - SRA Soldering Products 2260-FLS135-ND FLS135 SRA ROSIN PASTE FLUX #135 IN A 2 46 - ทันที มีสินค้า: 46 ฿280.31000 1 น้อยที่สุด: 1 ภาชนะ
-
ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้น (RA) การสั่นสะเทือน, 2oz (56.7g) 24Months วันที่ผลิต
-
-
NC191 Datasheet NC191 - Chip Quik Inc. 315-NC191-ND NC191 SMOOTH FLOW TACK FLUX NO-CLEAN I 29 - ทันที มีสินค้า: 29 ฿310.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
RMA791 Datasheet RMA791 - Chip Quik Inc. 315-RMA791-ND RMA791 ROSIN PASTE FLUX (RMA) IN 2OZ FL 70 - ทันที มีสินค้า: 70 ฿247.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้นแบบอ่อน (RMA) การสั่นสะเทือน, 2oz (56.7g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
CQIRM Datasheet CQIRM - Chip Quik Inc. 315-CQIRM-ND CQIRM FLUX REMOVER (FOAM FREE) IN 10ML 32 - ทันที มีสินค้า: 32 ฿247.88000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน น้ำยาล้างคราบฟลักซ์ ปากกา, 0.34oz (9.64g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
CQNTRM-0.5 Datasheet CQNTRM-0.5 - Chip Quik Inc. CQNTRM-0.5-ND CQNTRM-0.5 FLUX REMOVER (NON-FLAMMABLE) IN 29 - ทันที มีสินค้า: 29 ฿310.24000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน น้ำยาล้างคราบฟลักซ์ - ปราศจากตะกั่ว ขวด, 0.50oz (14.17g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
RSF-R80-2 Datasheet RSF-R80-2 - CAIG Laboratories, Inc. 2220-RSF-R80-2-ND RSF-R80-2 ROSIN SOLDERING FLUX, JAR 60 - ทันที มีสินค้า: 60 ฿359.82000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก
-
ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้นแบบอ่อน (RMA) การสั่นสะเทือน, 1.97oz (56g)
-
-
120°F (49°C) หรือต่ำกว่า
-
NC191-2CC6 Datasheet NC191-2CC6 - Chip Quik Inc. 315-NC191-2CC6-ND NC191-2CC6 SMOOTH FLOW TACK FLUX NO-CLEAN I 42 - ทันที มีสินค้า: 42 ฿372.60000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด ท่อ, 0.07oz (2g), 2cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
SMD291ST8CC Datasheet SMD291ST8CC - Chip Quik Inc. SMD291ST8CC-ND SMD291ST8CC TACK FLUX IN 8CC SQUEEZE TUBE 43 - ทันที มีสินค้า: 43 ฿403.78000 1 น้อยที่สุด: 1 ท่อ CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด, บัดกรีแบบเหนียว ท่อ, 0.28oz (8g), 8cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
FLS441 Datasheet FLS441 - SRA Soldering Products 2260-FLS441-ND FLS441 REPAIR FLUX AND CLEANER 22 - ทันที มีสินค้า: 22 ฿436.21000 1 น้อยที่สุด: 1 ถุง
-
ทำงาน น้ำยาล้างคราบฟลักซ์ กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต
-
-
CQNIRM Datasheet CQNIRM - Chip Quik Inc. 315-CQNIRM-ND CQNIRM FAST EVAP FLUX REMOVER 10ML PEN 43 - ทันที มีสินค้า: 43 ฿465.21000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน น้ำยาล้างคราบฟลักซ์ - ปราศจากตะกั่ว ปากกา, 0.34oz (9.64g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
SMDLT10 Datasheet SMDLT10 - Chip Quik Inc. 315-SMDLT10-ND SMDLT10 TACK FLUX NO-CLEAN LOW-TEMP IN A 91 - ทันที มีสินค้า: 91 ฿466.14000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ไม่ต้องทำความสะอาด กระบอกฉีด, 0.35oz (10g), 10cc 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
CQ2LF-1.0 Datasheet CQ2LF-1.0 - Chip Quik Inc. CQ2LF-1.0-ND CQ2LF-1.0 LIQUID FLUX WATER-WASHABLE IN 30 76 - ทันที มีสินค้า: 76 ฿466.14000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ละลายน้ำได้, ปราศจากตะกั่ว, ของเหลว ขวด, 1oz (28.35g) 24Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
RA691 Datasheet RA691 - Chip Quik Inc. 315-RA691-ND RA691 RA ROSIN PASTE FLUX IN 50 GRAM J 64 - ทันที มีสินค้า: 64 ฿503.56000 1 น้อยที่สุด: 1 จำนวนมาก CHIPQUIK® ทำงาน ฟลักซ์ - ชันสนกระตุ้น (RA) การสั่นสะเทือน, 1.76oz (50g) 36Months วันที่ผลิต 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C)
-
ผลลัพธ์ต่อหน้า
หน้า 1/5
|< < 1 2 3 4 5 >|

11:29:46 4/15/2021