ผลลัพธ์: 165,116
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

 - 7 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ชุดสายเคเบิล

ตัวเก็บประจุ

ทดสอบและการวัด

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

รีเลย์

วงจรรวม (IC)

 - 540 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

โซลูชั่นเครือข่าย

ไม่มีหมวดหมู่

11:10:02 10/18/2021