ข้ามไปที่:

RF/IF และ RFID

การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน

การป้องกันแผงวงจร

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

ชุดสายเคเบิล

ตัวต้านทาน

ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ทดสอบและการวัด

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ป้ายกำกับ, ป้าย, สิ่งกีดขวาง, บัตรประจำตัว

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์

สวิตช์

สายเคเบิล, สายไฟ

สายเคเบิล, สายไฟ - การจัดการ

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

อุปกรณ์ป้องกันสายไฟ, แจกจ่าย, ข้อมูลสำรอง

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

โครง, สิ่งห่อหุ้ม, แร็ค

โซลูชั่นเครือข่าย

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

ผลลัพธ์: 415,261
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

 - 21 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน

การป้องกันแผงวงจร

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 620 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ชุดสายเคเบิล

 - 279 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวต้านทาน

 - 796 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ทดสอบและการวัด

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ป้ายกำกับ, ป้าย, สิ่งกีดขวาง, บัตรประจำตัว

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

 - 182 ผลิตภัณฑ์ใหม่

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์

 - 35 ผลิตภัณฑ์ใหม่

สวิตช์

 - 45 ผลิตภัณฑ์ใหม่

สายเคเบิล, สายไฟ

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

สายเคเบิล, สายไฟ - การจัดการ

 - 39 ผลิตภัณฑ์ใหม่

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

อุปกรณ์ป้องกันสายไฟ, แจกจ่าย, ข้อมูลสำรอง

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 40 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

โครง, สิ่งห่อหุ้ม, แร็ค

โซลูชั่นเครือข่าย

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

17:40:20 8/4/2021