ผลลัพธ์: 54,905
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

การป้องกันแผงวงจร

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ตัวต้านทาน

ทดสอบและการวัด

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 40 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ฟิลเตอร์

วงจรรวม (IC)

 - 50 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

21:20:05 10/17/2021