ผลลัพธ์: 175,059
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 17 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

วงจรรวม (IC)

 - 369 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 16 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 56 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

 - 30 ผลิตภัณฑ์ใหม่

21:34:49 8/5/2021