ข้ามไปที่:

RF/IF และ RFID

การป้องกันแผงวงจร

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

ชุดสายเคเบิล

ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ทดสอบและการวัด

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

ไม่มีหมวดหมู่

ผลลัพธ์: 109,867
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

 - 45 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

 - 33 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

 - 110 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

 - 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

ตัวเก็บประจุ

 - 26 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

 - 139 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทดสอบและการวัด

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

ฟิลเตอร์

 - 57 ผลิตภัณฑ์ใหม่

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์

 - 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่

หม้อแปลง

 - 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 7 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 13 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

อุปกรณ์แม่เหล็ก - หม้อแปลง, ส่วนประกอบตัวเหนี่ยวนำ

 - 22 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

ไม่มีหมวดหมู่

20:52:15 10/17/2021