ผลลัพธ์: 81,404
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

 - 101 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

 - 54 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ชุด

ตัวต้านทาน

ทดสอบและการวัด

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 75 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ฟิลเตอร์

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 1231 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 37 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

 - 66 ผลิตภัณฑ์ใหม่

16:33:04 8/4/2021