ข้ามไปที่:

RF/IF และ RFID

การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน

การป้องกันแผงวงจร

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

ตัวต้านทาน

ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ทดสอบและการวัด

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

รีเลย์

วงจรรวม (IC)

สายเคเบิล, สายไฟ

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

โครง, สิ่งห่อหุ้ม, แร็ค

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

ผลลัพธ์: 989,502
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

การบัดกรี, การเอาตะกั่วออก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขงาน

การป้องกันแผงวงจร

 - 52 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

ตัวต้านทาน

 - 681 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเก็บประจุ

 - 431 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

 - 70 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทดสอบและการวัด

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 142 ผลิตภัณฑ์ใหม่

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

 - 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

รีเลย์

วงจรรวม (IC)

สายเคเบิล, สายไฟ

หม้อแปลง

 - 18 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 15 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

โครง, สิ่งห่อหุ้ม, แร็ค

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

 - 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

21:04:21 10/17/2021