ข้ามไปที่:

RF/IF และ RFID

การป้องกันแผงวงจร

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

ชุดสายเคเบิล

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

ตัวต้านทาน

ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์

วงจรรวม (IC)

สวิตช์

สายเคเบิล, สายไฟ

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

ผลลัพธ์: 190,659
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

การป้องกันแผงวงจร

 - 17 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การ์ดหน่วยความจำ, โมดูล

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ชุด

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

ตัวต้านทาน

ตัวเก็บประจุ

 - 112 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

พัดลม, การจัดการความร้อน

ฟิลเตอร์

มอเตอร์, โซลินอยด์, ตัวขับบอร์ด/โมดูล

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

 - 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่

รีเลย์

 - 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

สวิตช์

 - 74 ผลิตภัณฑ์ใหม่

สายเคเบิล, สายไฟ

หม้อแปลง

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

ฮาร์ดแวร์, สายรัด, อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือ

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

05:41:14 10/21/2021