ผลลัพธ์: 67,021
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RF/IF และ RFID

การป้องกันแผงวงจร

 - 139 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ตัวต้านทาน

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวเก็บประจุ

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 729 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 125 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่มีหมวดหมู่

ไอโซเลเตอร์

17:51:14 8/4/2021