คอนเนคเตอร์โคแอกเชียล (RF)74 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับคอนเน็คเตอร์แบบโคแอกเชียล (RF)


ผลิตภัณฑ์ในตระกูล ตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล คืออุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างกันที่ใช้กับ วัสดุของสายเคเบิล ซึ่งประกอบด้วยตัวนำศูนย์กลางที่ล้อมรอบด้วยวัสดุฉนวนและตัวนำภายนอกที่มีหน้าตัดวงกลม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ ลักษณะอิมพีแดนซ์ตลอดความยาวของวัสดุเพื่อใช้เป็นสายส่งสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับสัญญาณความถี่สูง