ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

57 ผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงครอบคลุมทรานสดิวเซอร์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ - อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและในทางกลับกันด้วย พวกมันจะถูกจัดกลุ่มตามฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (ไมโครโฟน) สัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง (ลำโพง) หรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นสัญญาณรบกวนบางอย่าง (กริ่ง ไซเรน) รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ปะเก็นและอุปกรณ์ติดตั้ง