ชุดสายเคเบิล

54,382 ผลลัพธ์

ชุดสายเคเบิล


ชุดสายเคเบิลคือความยาวของวัสดุสายเคเบิลไฟฟ้าหรือใยแก้วนำแสงที่ปิดท้ายด้วยขั้วต่อบางประเภทหรือหน้าสัมผัสที่ปลายด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สาย USB, DVI และ HDMI มาตรฐาน สายต่อสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ สายเคเบิลเครือข่าย และสายไฟสำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค มีส่วนประกอบบางส่วนที่ออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ลีดที่ย้ำไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปแบบคอนเนคเตอร์ทั่วไปที่หลากหลาย