ชุดสายเคเบิล96,845 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับการประกอบสายเคเบิล


ชุดสายเคเบิลคือความยาวของวัสดุสายเคเบิลไฟฟ้าหรือไฟเบอร์ออปติกที่สิ้นสุดด้วยขั้วต่อหรือหน้าสัมผัสบางประเภทที่ปลายด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สาย USB, DVI และ HDMI มาตรฐาน, สายต่อ สำหรับสายไฟ AC, สายเคเบิลเครือข่าย และสายไฟสำรองสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีชุดประกอบบางส่วนที่ออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น สายนำไฟฟ้าแบบย้ำไว้ล่วงหน้า สำหรับรูปแบบตัวเชื่อมต่อทั่วไปที่หลากหลาย