สายเคเบิล, สายไฟ

2,934 ผลลัพธ์

สายเคเบิล, สายไฟ


ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลและสายไฟประกอบด้วยสายไฟเบอร์ออปติก สายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าในรูปแบบเปลือย ไม่มีการสิ้นสุดที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งด้วยขั้วต่อหรือหน้าสัมผัสใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่อาจมีตัวนำไฟฟ้าเพียงตัวเดียวจนถึงหลายร้อยสาย และรวมถึงสายไมโครโฟนและเครื่องมือ สายเบ็ด สายวัดทดสอบ สายโคแอกเซียล สายแพรแบน และอื่น ๆ