สายเคเบิล, สายไฟ2,627 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับสายเคเบิล


ผลิตภัณฑ์เคเบิลและสายไฟประกอบด้วย ไฟเบอร์ออปติก สายไฟไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเปลือย ซึ่งไม่ได้สิ้นสุดที่ปลายทั้งสองด้านด้วยขั้วต่อหรือหน้าสัมผัสใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่อาจมีตัวนำไฟฟ้าเพียงเส้นเดียวจนถึงหลายร้อยเส้น รวมถึงสายไมโครโฟนและเครื่องดนตรี สายต่อพ่วง สายวัดทดสอบ สายโคแอกเซียล แบบแบน สายแพรและอื่น ๆ