การป้องกันแผงวงจร226 ผลลัพธ์

ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Littelfuse logo
Image of MOSLEADER's Logo
Image of Eaton Logo
Image of Bourns, Inc. logo
Image for Schurter logo
Image of Vishay color logo

อุปกรณ์ป้องกันแผงวงจร


อุปกรณ์ป้องกันวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากอันตรายต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าสถิตย์ (เช่น ไดโอดป้องกันแรงดันไฟชั่วขณะ และท่อปล่อยก๊าซ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เกิดจากไฟฟ้าเกินหรือวงจรขัดข้อง เช่น ฟิวส์ และ เบรกเกอร์วงจร นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ตัวยึดฟิวส์ ตัวดึงฟิวส์ และฐานยึดสำหรับเบรกเกอร์วงจร

ภาพสัญลักษณ์แผนผังเบรกเกอร์วงจร ภาพสัญลักษณ์แผนผังฟิวส์ ภาพสัญลักษณ์แผนผังไดโอด TVS ภาพสัญลักษณ์แผนผังวาริสเตอร์