การป้องกันแผงวงจร80 ผลลัพธ์

อุปกรณ์ป้องกันแผงวงจร


อุปกรณ์ป้องกันวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากอันตรายต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าสถิตย์ (เช่น ไดโอดป้องกันแรงดันไฟชั่วขณะ และท่อปล่อยก๊าซ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เกิดจากไฟฟ้าเกินหรือวงจรขัดข้อง เช่น ฟิวส์ และ เบรกเกอร์วงจร นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ตัวยึดฟิวส์ ตัวดึงฟิวส์ และฐานยึดสำหรับเบรกเกอร์วงจร

ภาพสัญลักษณ์แผนผังเบรกเกอร์วงจร ภาพสัญลักษณ์แผนผังฟิวส์ ภาพสัญลักษณ์แผนผังไดโอด TVS ภาพสัญลักษณ์แผนผังวาริสเตอร์