การป้องกันแผงวงจร

1,079 ผลลัพธ์

การป้องกันแผงวงจร


อุปกรณ์ป้องกันวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากอันตราย เช่น ไฟฟ้าสถิตย์ (เช่น ไดโอดปราบปรามแรงดันไฟชั่วคราวและท่อระบายแก๊ส) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าเกินพิกัดหรือวงจรขัดข้อง เช่นฟิวส์และเบรกเกอร์วงจร รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย เช่น ตัวยึดฟิวส์ ตัวดึงฟิวส์ และฐานยึดสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์