คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ผลลัพธ์ : 72

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์