คอนเนคเตอร์ FFC, FPC (แบนยืดหยุ่น)

16,068 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Molex color logo
Image of Amphenol Communications Solutions Logo
Image of Hirose Logo
Image of TE Connectivity color logo
Image of CviLux logo
Image of AVX logo

คอนเนคเตอร์ FFC, FPC(ยืดหยุ่นแบบแบน)


ผลิตภัณฑ์ในตระกูลนี้เป็นผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อระหว่างกันที่ใช้ร่วมกับวัสดุ สายเคเบิลยืดหยุ่นแบบแบน (Flat Flexible Cable - FFC) และ วงจรพิมพ์ที่ยืดหยุ่น (Flexible Printed Circuit - FPC) และเป็นประเภทที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับบอร์ดเป็นหลัก ติดตั้งเข้ากับแผงวงจรพิมพ์ และให้ทั้งการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการยึดกลไกสำหรับสาย FFC หรือ FPC ที่ใส่เข้าไป