คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 8,339

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์