บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

2,595 ผลลัพธ์
บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม หมวดหมู่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม


ผลิตภัณฑ์บอร์ดพัฒนา ชุดคิท และโปรแกรมเมอร์รวมถึงเครื่องมือและชุดประกอบที่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการประเมิน บอร์ดประเมินผลจัดทำขึ้นโดยผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ใช้ในอนาคตมีวิธีที่สะดวกในการระบุลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ในบริบทของการใช้งานที่ทราบดี ในขณะที่บอร์ดและชุดพัฒนามักจะมีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางตัว โปรแกรมเมอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่มีพฤติกรรมที่ผู้ใช้ปรับได้หรือผู้ใช้กำหนด เช่น ออสซิลเลเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้หรือไมโครคอนโทรลเลอร์